2010-11-22

Alla lyssnar till påven - ibland

Intresset för katolsk moralteologi tycks vara omättligt. Nu tas det upp på tidningarnas löpsedlar, i Text-TV och radionyheterna, att påven uttryckt en "försiktigt liberalare inställning" till kondomanvändning för att begränsa spridningen av AIDS. Detta skulle nu vara början till en vindkantring gällande hela det sexuella området, menar en del.

Men den katolska kyrkan och påven, varken denne eller tidigare, har någonsin rekommenderat preventivmedel som en lösning på mänskliga problem, inte heller har man uppmanat till något beteende som skulle leda till spridning av sjukdomar. Istället har det alltid betonats att det är genom att följa den naturliga ordning, som vi så vist blivit anvisade genom naturen själv, och som lyckats föra vårt släkte vidare under årtusendena, som är det enda säkra sättet att förhindra spridning av AIDS och även andra sjukdomar.

Människan har ett uppdrag, och detta är inte att njuta av livet för sin egen skull, utan att leva efter de regler som Gud givit henne genom naturen själv. Om sexuell praktik frikopplas från själva målet med sexualiteten så kan det leda till förvirring, söndring, sjukdom och död. Det var denna utgångspunkt som påven Paulus VI hade när han skrev encyklikan Humanae Vitae, som idag betraktas som närmast profetisk.

Men nu menar man att det istället är "påvens kondomförbud" som sprider AIDS. I SvD uttrycker hälsominister Ewa Björling att

det är klokt om katolska kyrkan förstått att kondomer räddar liv

Det är inte kyrkans uppgift att vara ett globalt smittskyddsinstitut. Däremot att vägleda sina troende genom livet så att det på bästa möjliga sätt harmonierar med vad vi kommit till kännedom om, genom historien, genom observationer, tankar, vetenskap och sist men inte minst uppenbarad sanning.

Det är märkligt att den moderna världen så oerhört fokuserar på det sexuella, och noterar varje lite viskning från kyrkans håll, medan den föga bryr sig om att samma kyrka även förkunnar tron på en Gud som sände en människa till jorden, som var Gud, "icke skapad", som dog som en dödsdömd brottsling och uppstod ifrån döden igen för att visa på sin gudomlighet och få människan att förstå vem Gud är och vem människan är. Detta borde väl väcka sensationsrubriker dagligen.

Men nu handlade det alltså om några ord från från påven i en intervjusituation, en rekommendation till manliga prostituerade katoliker som smittats med en dödlig sjukdom. Vi avvaktar nu att några av påvens ord som kunde beröra betydligt flera, och inspirera till en reflekterande och ansvarstagande livsstil, även de ska nå nyhetsflödet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Eva Björling är inte hälsominister, utan handelsminister. Kanske inte så konstigt att hon slår vakt om frihandel (på västvärldens villkot) och om kommersiella intressens profit ifråga om kondomer, på samma sätt som ifråga om snus.

Anonym sa...

...jaha - man undrar ju, vad en handelsminister i ett avlägset avkristnat litet land har med katolska kyrkans instruktioner till sina troende att göra...

Vi får väl avvakta att höra vad Dalai Lama anser om vår handelsbalans.

Anonym sa...

Ewa Björling har ett uppdrag:

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hivfragan-har-blivit-ewa-bjorlings-mission_2747231.svd

Anonym sa...

HIV är mycket intressant. Det finns ett enda land som i avgörande grad lyckats få ner tidigare höga siffror, nämligen Uganda. HIV upptäcktes tidigt där; 1986 inleddes försöken att stoppa det. Omkring 1989-90 var 15% av alla vuxna smittade; över 30% bland gravida kvinnor i städerna.
- Nationen Uganda grep alltså in, från president Museveni och nedåt, med präster (84% kristna idag!) och imamer (12%), och i praktiken budskapet till de unga att vara avhållsamma tills de gifte sig, och sedan trogna. Och sjukdomsfallen blev färre, ner till 5-6% år 2001.
- Det finns alltså ett enda fall, där HIV-siffrorna sjunkit avgörande. Men det bryr man sig inte om, i media eller -- vilket är värre -- "u-hjälpen". Man envisas med sina kondomer, trots att bevisligen siffran för graviditeter ligger på 15% om året när kondom används.
- Så idag ökar HIV-siffrorna i Uganda också. Även om naturligtvis siffrorna för södra Afrika fortfarande är betydligt värre. / Staffan D.
foreign.senate.gov/imo/media/doc/GreenTestimony030519.pdf