2010-10-23

Riksförbundet för garanterat asexuell upplysning

Apropå RFSU så kan vi inte undgå att förundras över namnet på denna märkliga stiftelse och affärsdrivande bolag. Ty den som söker sexuell upplysning där lär bli besviken.

Den första sexualupplysningen man får är väl när föräldrarna (i bästa fall de) berättar hur barn blir till. Men just denna upplysning lyser med sin frånvaro hos RFSU. Man kan på RFSU:s hemsida läsa om i stort sett allt som människan kan göra med sin egen eller med andras kroppar, vad man kan lära barn att göra, vad de ska kalla könsdelarna för, vilka olika sexuella preferenser det finns, frågespalter, kommentarer, artiklar, tidskrifter... sida upp och ner handlar det om "sex".

Men ingenstans får man svar på frågan: Hur går det till att få barn? Vad innebär det att bilda familj, att föda och uppfostra nya individer? Inte ett ord tar upp sexualitetens yttersta mål, själva den biologiska och även djupt mänskliga meningen med dessa kroppsfunktioner: Fortplantningen, variationen. Att överleva, att föra släktet vidare. Och naturligtvis: Att älska livet i dess fullhet, just i detta sammanhang av mänsklig fortlevnad. Det är detta som "sexuell upplysning" borde handla om. Men istället tycks den sexuella upplysningen bestå i hur man undviker sexualitetens måluppfyllelse, genom preventivmedel och abort.

Men då förlorar ju också den sexuella akten sin mening - den sannskyldiga sexualiteten. Människan stympar sig, gör sig till eunuck, hon säljer ut sin kropp för ett ögonblicks njutning och förvandlar de blommande trädgårdarna till en öken och kastar frukterna på elden.

1 kommentar:

jajamens BLOGG sa...

Mycket bra reflektion!

Den liberala synen på sex är numera starkt perverterad där det ses enbart som en väg till njutning. Problemet är att sex har samma påverkan på hjärnan som kemiska njutningsmedel, dvs hjärnan utvecklar tolerans och det krävs mer och mer stimulans för att få samma effekt. Mannens åldring är också en faktor som leder till mindre extatiska upplevelser med tiden.

När sex har ”rensats upp” från allt vad familj och barn heter blir resultatet en ständig jakt på extas, spänning och ny stimulans - till vilket pris som helst. Resultatet blir en allt mer perverterad värld med spruckna familjer och allmänt obehag, vilket ju står i rakt motsatsförhållande till vad liberalismen ville från början.

När man dessutom är beredd att betala så pass högt moraliskt pris som den fria aborten innebär (i Sverige hela 38.000 om året, 25% av alla graviditeter) för att inte ”störa” jakten på extas har man nått den absoluta botten. Men att en instans som RFSU skulle begripa det är högst osannolikt.