2010-10-04

Medicinpris med baktanke

Så har Nobelpriskommittén valt ut årets pristagare i medicin eller fysiologi. I år blev det Robert Edwards för att ha utvecklat en laboratoriemetod för att befrukta mänskliga ägg utanför livmodern. Det handlar alltså inte om någon grundläggande upptäckt för att komma till rätta med sjukdom och lidande eller öka kunskapen om människans fysiologi.

Angår Nobelpriset i medicin en katolsk tidskrift? Ja - det gör det. När en
ledamot av Nobelpriskommittén i Dagens Eko meddelar att metoden var omdiskuterad redan från början därför att "vissa menade ju att sådant här ska människan inte hålla på med" så anar man en annan avsikt än den ideala i Alfreds Nobels anda, nämligen att priset

skall belönas som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta.

Nu var det knappast "det förlupne året" som denna labbteknik utvecklades, utan för 30 år sedan. Vilka kommer den då till del? Fattiga? Sjuka? Behövande? Malariasmittade? Nej: Barnlösa par i den utvecklade delen av världen. Samma del där det begås miljontals aborter av friska foster med goda utsikter att utvecklas väl - varje år. I Sverige: Etthundra om dagen, året runt, vardag som helgdag. Och där katolska adoptionsbyråer inte godkänns därför att de ej vill tillåta adoption till homosexuella par.

Man kan verkligen undra hur Nobelpriskommittén tänkt. Tänker den på lättnaden för de barnlösa föräldrarna, som nu till höga samhällskostnader kan få sina egna barn - eller handlar det kanske om något helt annat: Att skapa legitimitet åt hanteringen med "överblivna" befruktade embryon, dessa som kan användas till att framställa stamceller för okända öden i forskningens tjänst - eller vanligast, för vasken?

Tillåt en lekman att fråga sig; fanns det verkligen inget annat att prisbelöna inom det enorma medicinområdet? Var står i så fall vår medicinska grundforskning? Och framförallt: Vilken syn på människan och hennes basala behov behärskas Nobelpriskommittén av, om den menar att detta var den viktigaste

upptäckten eller uppfinningen

som

hafva gjort menskligheten den största nytta.

Detta är vår fråga.

1 kommentar:

jajamens BLOGG sa...

Instämmer till fullo i frågorna. Har själv kommenterat detta på min blogg. Se: http://jajamenmen.blogspot.com/2010/10/den-fallna-manniskan.html