2010-09-06

Hedra din etta och tvåa, och de andra

En uppmärksam läsare har rapporterat att EU nu vill avskaffa mamma och pappa eller mor och far. Dessa benämningar är nämligen exempel på "sexistiskt språkbruk". Hädanefter skall Förälder 1 och Förälder 2 kallas till föräldramöte eller anges i formulär av olika slag. I en resolution skriver det schweiziska fullmäktigeledamoten Doris Stump att att

Kvinnor ska inte längre behandlas som passiva och mindervärdiga väsen, mödrar eller sexobjekt.

Schweiz är redan ett föregångsland i kampen mot det sexistiska språket. I huvudstaden Bern har ”könsabstrakta personbeskrivningar” i allmänhet redan företräde i offentliga sammanhang. Fotgängarzon har sålunda ersatts med flanerarzon, så att man inte ska tro att det bara är män som får anträda gågatan.Icke könsabstrakta trafikskyltar - fy skam Trafikverket!


Vi har redan hört att det numera heter "talesperson" istället för "talesman" i radio och TV. Medan det ännu går bra att säga "sjuksköterska" om en man och "ombudsman" om en kvinna. Men det är väl bara en tidsfråga innan det heter ombudsperson, riksdagledamot, brandperson och polisperson. Förman ersätts med ledarperson. Och om man får följa RFSU:s trendsättning, (tätt följt av Svenska kyrkan?) så räcker det inte med Förälder 1 och Förälder 2, nu när det polyamorösa förhållandet skall introduceras.

1 kommentar:

jajamens BLOGG sa...

Jämställdhetsivern är så stor i det socialliberala samhället att det har fått löjeväckande proportioner. Om detta finns en utmärkt blogg från en ung kvinna: http://tanjabergkvist.wordpress.com/

Jämställdhetsivern har också den konsekvensen att den skapar nya ojämlikheter i samhället. I många sammanhang idag diskrimineras män vilket belyses i en annan bra blogg: http://genusnytt.wordpress.com/

Det socialliberala samhället är ologiskt i ett annat avseende också. Samtidigt som man förespråkar mångfald, tolerans av det annorlunda, personlig frihet, pluralism, osv, så gör man allt för att utjämna skillnader. Pappor ska vara hemma exakt lika lång tid som mammor, kvinnor ska tjäna exakt lika mycket som män (i genomsnitt), den homosexuella ”familjen” ska ha exakt samma status som den heterosexuella, osv. De biologiska skillnader som finns och styr vägrar man acceptera.

Man går alltså inte bara mot Guds vilja och avsikter med mänskligheten – man går emot medicinska och biologiska fakta.