2009-02-12

Våra sakliga korrespondenter

SVT 1 hade just ett program kallat "Korrespondenterna". Förutom att servera gammal skåpmat från "Uppdrag Granskning" så hade man yxat till några reportage med den sammanhållande tråden att det värsta för Europa är 1. Påven 2. Katolska kyrkan. Dessa framställdes som motståndare till ett öppet, utvecklat Europa och till ”folket”. Påven ansågs vara än konservativ aktivist, än lurad av högerextremister.

Vilka var då inte lurade?

1. En laiserad gift präst
2. En tv-reporter
3. En tonårsflicka
4. En medelålders ordenssyster
5. En representant för We are Church
6. Tre svenska utrikeskorrespondenter

Detta var sakkunskapen. Påven hörde inte dit. Samtidigt erkändes att frågan var så svår att knappast någon utomstående förstår den.

Men omdömen kan man ju alltid fälla - även utan ett uns av sakkunskap, och trots att det hela blir närmast parodiskt. Så, vad svenska folket (nåja...tittarna!) fick sig till livs var följande: Katolska kyrkan – med påven i spetsen - utgör en farlig makt som strävar bakåt, som alltid manipulerar i kulisserna, som bara förmår se i tusenårsperspektiv, som inte förstår folket, inte är i takt med tiden och dessutom är hopplöst mediadum. Bilder av påven i blåsväder visades ständigt.

Tur att det inte handlade om muslimer eller - Gud förbjude - judar. Men nu är det ju bara katoliker som drabbas av dessa elaka rykten, tillmälen och lögner - dvs konservativa (detta nya invektiv) katoliker, sådana som tror att kyrkan genom nåd och samlad vishet möjligen vet l i t e bättre än var och en för sig själv. Och dessa vill ju ingen ändå ha att göra med, ty de enda normala katolikerna är de som opponerar gentemot sin kyrkas ledning. Om de inte dessutom är konservativa, vill säga.

En icke oansenlig portion av programmet ägnades åt att förhärliga programmet "Uppdrag Granskning" för dess avslöjande. Glädjen stod högt i tak för den skandal det åstadkommit. Man borde bjuda biskop Williamson på en jordenruntresa!

24 kommentarer:

micke sa...

Det var tyvärr en ren propaganda sändning. Ni har kanske missat det, men när de pratade att det finns konservativa ledamoter i EU-parlementet, ledamoter som försöker påverka enligt vad kyrkan säger, visade dem Jean-Marie Le Pen, ledare för extremhöger partiet Front National.

Anonym sa...

Om man efterlyser saklighet bör man eftersträva att vara saklig själv och undvika en så pejorativ och fördömande ton som i denna artikel.

Nog fannas det brister i reportaget - men - och detta är viktigt-också helt riktiga påpekanden. Som t ex att det inte är farligt att lära sig att kommunicera med omvärlden. Det sistnämnda fick vi ett exempel på igår i o m påvens tal.Lysande när han väl fick säga ngt.

Motsatsen: chefen för vatikanradion som inte kunde svara utan att veckla in sig i absurda satskonstruktioner. Om man är chef för en sådan institution bör man har ett uns känsla av hur man talar med omvärlden.

Man kan inte alltid skylla på "de okunning icke-katolikerna" utan sträva efter att bemöta alla med respekt och svara på relevanta frågor. Attityden att "du-kan-så lite-om-katolska-kyrkan-och-dess- historia-och-organisation-att-vi- inte-tänker-tala-med-dig" är inte bara oförskämd och ignorant - den är direkt okristelig.

Judith sa...

Är det en artikel eller ett blogginlägg Annonym pratar om? jag tror inte det här är ett forum för saklighet just - det brukar väl knappast bloggar vara. Utan reaktion. Programmet var hemskt nedvärderande av kristna o katoliker o om man reagerar på det är det väl knappast okristeligt heller.

Anonym sa...

Lustigt att "anonym" säger samma sak som programmet sade. Tänk vad fria vi är, att tycka lika som alla andra!

Programmet var av låg kvalitet. Syftet var helt uppenbart propaganda och ett hatiskt politiskt inlägg mot Kyrkan och påven. Gjort dessutom av "fri och obunden television".

Självklart ska man vara proffsig i sin kommunikation (stiftet kunde gå en kurs...) men det hjälper inte när programmet redan är vinklat från början.

Jag läser sådana program baklänges. De visar att Kyrkan utgör ett hot mot det sekulariserade projektet och därför måste tillintetgöras. På ett större plan är kampen av mystisk karaktär. Vi, här på jorden, är blott redskap. Antingen kan vi ställa oss i det godas tjänst eller ...

/Am.

Anonym sa...

Stort tack KATOBS!

För Mosebach-artikeln och alla andra texter... De inskränkta artiklarna i Signum - för att inte tala om KM och BÄ hemsidor - har inget lyft... endast flack protestantisk "katolisicm".

Bo
Ultramontanist och monarkist

Lachen sa...

Borde inte "We are the church" byta namn till "We are 0,2% of the church" ?

Lars Flemström sa...

Bannlysningar har förekommit även i Svenska kyrkan, och det långt efter den s.k. reformationen. En bannlysning fick fruktansvärda konsekvenser för den enskilde, så det var oerhört hårt. Om någon var bannlyst under ett helt år, var det nästan en sensation. Bannlysta personer, som dömts till döden för sina brott, benådades av kyrkan och fick nattvarden före avrättningen, för att de skulle få del av det eviga livet. Enligt nutida måttstock, var kyrkan inte "politiskt korrekt", när man benådade syndare som staten inte hade benådat. Samma sak kanske kan sägas om SSPX och biskop Williamson. Påven har benådat, när journalister och vissa pk-katoliker kräver att dödsstraffet ska fullföjas. Williamson riserar nu åtal inför den argentinska staten för sitt förnekanmde av Förintelsen. I så fall gör staten rätt. Staten har ju sina regler. Men statens regler är inte alltid kyrkans regler. I Svenska kyrkan måste vi kämpa för åsikten att staten och kyrkan faktiskt kan döma olika. Somliga kstoliker borde kanske óckså påminnas om detta!

Anonym sa...

Lars,

Med vilken auktoritet menar du att Sv. kyrkan kan bannlysa?

Nyckelmakten ligger ju hos Petrus och apostlarna.

Du är alltid välkommen tillbaka till moderkyrkan!


/Am.

Anonym sa...

Tyvärr tycker jag att dessa sidor alltför ofta präglas av en ytlig proselytism som inte tar tillvara möjligheterna till att föra en djuplodande debatt. Ett exempel på detta är vad signaturen Am. skriver. Det som herr Flemström påpekade är viktigt och rätt.

/Ultramontanist

Anonym sa...

Korrespondenter - vad är det? Tyckare utbildade i vänsterideologi som lever promiskuöst (preventivmedel, abort, sodomi, etc.)

Varför titta eller lyssna?

Bed för påven och vår heliga Kyrka!

Anonym sa...

Williamson och Irving har all rätt i världen att ha avvikande åsikter.

Anonym sa...

Ja, vad hände egentligen med Williamsons yttrandefrihet? Alla dom som annars ropar på tolerans och mångfald i debatten, varför är de tysta när det kommer till Williamsons mänskliga rättigheter?

Vill du spåra den verkliga makten i samhället? Vänd blicken mot dess rådande tabun!

/ edvin

Anonym sa...

Jag anser att Katolsk Observatör är fascistisk. Sällan har jag sett en sådan enfald av likriktad och reaktionär smörja.

Står verkligen den katolska kyrkan i Sverige bakom detta?

Mill sa...

Javisst - den ser man ju att de är carlister hela bunten, som de misshandlar hr Hitler! Typiskt katolsk höger.

Anonym sa...

Carlist? Förklara?

Mill sa...

Katoliker,trogna kyrkan, monarkister, avskyr uppkomlingar som Franco o Hitler, antisocialister, antiliberala... http://en.wikipedia.org/wiki/Carlist

Anonym sa...

Mill, vad anser du om biskopsämbetet och tomtarna på loftet? (Det finns visst stränga tomtetanter där.)

Mill sa...

Ingen aning vilka som är där. Jag tycker det är helt ointressant att diskutera personer, man har för det mesta fel ändå. Idéer är kul.

Anonym sa...

Nu är det dags igen! Alla som vill bilda små lokala grupper eller celler för att undersöka Biskopsämbetets alla åtgärder samlas efter högmässan vid kaffet nu på söndag (8/3) i S:t Eugenia, i Domkyrkan och alla andra kyrkor i Sverige.

Vi är redan ett trettiotal i Stockholm!

Igenkänning: Påvens bild i handen eller liknande!

Pax et Bonum

Anonym sa...

Jag blir riktigt rädd när jag läser insändare som dessa !

Var finns nästankärleken här?

Bara fördömanden och aggressivitet.
Gode gud - se vad de älskar varandra.

Nog för att man kan ha olika åsikter men att å ena sidan strida för enheten kring biskopen av Rom och å andra sidan fördöma sin egen biskop och sitt stift - och detta i fastetider- gör en totalt uppgiven.

Omvänd er och använd fastan till att be för de som ni har omkring er istället för att förtala de kristna ni har runt omkring er. Hur kan ni vara så självrättfärdiga?

Anonym sa...

Vilka insändare? Alla?
Litet mer specifik, om jag får be.

Anonym sa...

Intolerant kärlekslöshet - usch, vad KATOLSK OBSERVATÖR och KATOLSK VISION tar kraft. Var inte så stridbara - älska utan dogmer eller regler. Öppna er!

/Luktros

Anonym sa...

svar till Anonym 9 mars.

Det handlar om att se bjälken i sitt eget öga och inte bara flisan i nästans.
Så enkelt är det.

Eller vill ni som hela tiden vill bilda nya små grupper - istället för att vara surdegen, eller saltet, uppfylla talet om "var helst två eller tre är församlade där råder split"?

Jag håller mig till den...jag håller mig till den.

Bed och arbeta men inte genom förtal utan genom kärlekens gärningar.

Om du inte kan se den hätska tonen och fördomandet som florerar bland inläggen här har jag ju verklig grund för min rädsla, inte sant?

Andreas Mikael sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.