2015-11-14

Om inre och yttre kontroll

Klockren intervju med Hans Brun av den oerhört professionelle Claes Elfsberg (BBC-standard, tack för han får finnas kvar). Vad den fokuserade säkerhetsexperten säger här är: Vi står inför den största i d e o l o g i s k a (alltså inte bara säkerhetsmässiga!) utmaningen sedan Andra Världskrigets förspel! Att då leta efter enskilda radikaliserade ungdomar, såsom de flesta politiker anför, är naturligtvis som att jaga mygg med flugsmälla. Man måste komma åt källan. Vi kan sätta in hur många poliser som helst, men om vi inte kommer åt idéerna, så kommer det ständigt nya "hjältar". 

Filosofen och politikern Donoso Cortés påpekade redan för mer än ett sekel sedan, att det finns bara två vägar att vidmakthålla ett säkert samhälle: Förstärka moralen hos människan eller förstärka den yttre kontrollen. Och för den krävs det lagar, poliser, angivare, vapen och fängelser. Vilket väljer vi? 

Se http://www.svtplay.se/.../extra-rapport-terrordaden-i-paris efter 17:09

Inga kommentarer: