2015-11-03

Inte helt obefogade varningar

Igår spreds nyheten att två före detta ledamöter av det ekonomiska råd, som påven tillsatte 2013 för att städa upp i Vatikanens finanser, har arresterats. Det handlar om msgr  Lucio Angel Vallejo Balda och Francesca Immacolata Chaoqui. Anledningen lär vara att de spridit - eller rentav sålt  - information som var tänkt att vara strikt konfidentiell, och på detta sätt "förrått" påven själv. Vari denna information består vet vi inte.

Fallet är märkligt då dessa personer  ju tillsattes just i samband med "vatileaks" såsom personer som skulle vara särskilt pålitliga i jämförelse med kuriamedlemmarna. Redan från början kritiserades valet hårt av bland andra Sandro Magister på l´Espresso. Det twittrades friskt från Francesca Chaoqui. Bland annat spred hon ett meddelande att det nu var bekräftat att påve Benedikt hade leukemi. Men det vet vi ju var falskt. När det gäller Lucio Angel Vallejo Balda, så har han gjort sig känd i stiftet Astorga att ha funnit okänd mark som tillhörde kyrkan, och sålt ut den.

Gott så. Mera omdiskuterat blev det gästhus  - ett under i lyx och flärd - som han lät bygga i detta ganska fattiga stift för de i kyrkan nyfunna medlen.

Vi vet inte bakgrunden till dessa arresteringar. Det lär följa flera kapitel. Uppenbart är dock att vår tidigt uttalade skepsis att inhyra dyrköpta riskkapitalister och lobbyister till dessa känsliga uppdrag, inte var helt ogrundad. 2013 skrev vi:

Det som oroar här är bara: Förstår dessa personer kyrkan och hennes väsen? Förstår de behoven och att kyrkan ibland måste få vara olönsam? Att man heller aldrig får spela med kyrkans kapital? Finns det inte risk att de med all den information de får kan komma att utnyttja den i affärsvärlden? Och sist men inte minst: kommer det läckas ut vad som framkommer - får vi flera skandaler i transparensens magiska namn? Skall kyrkan, vår ärevördiga Moder, få utstå än mera hån? Eller kanske är det just detta som behövs, nya fräscha krafter, som ser allt med nya ögon? Den som lever får se.

Inga kommentarer: