2014-06-05

En obetalbar poäng...

...gör artikelförfattarna till denna protest emot Uppdrag gransknings totalt misslyckade försåt:

"Totalt obegriplig blir SVT:s anklagelseakt när den ställs vid sidan av den okritiskt framlyfta nya boken ”Liten handbok i konsten att bli lesbisk” som utan omsvep förkunnar möjligheterna att förändra sin sexuella läggning. I det sammanhanget blir det naturligtvis fullständigt ologiskt att döma präster för att de inte svarat att en sådan förändring är omöjlig."

Inga kommentarer: