2013-10-31

Religionskrig anno 2013

Morgonens nyhet om att en imam vid Medborgarplatsens moské ägnar sig åt vapensmuggling till Syrien i stor omfattning är ingen överraskning. Vi läser om våldsdåd efter våldsdåd med klart religiösa förtecken. Men från moskéerna kommer inga uttalanden. Tystnaden är kompakt. När man kommer in på våld och religion brukar korstågen nämnas, inkvisitionen  och albigenserkriget under 1200-talet. Men det var i andra tider, och våldet ingick i samhällsbilden på ett annat sätt, det stod den världsliga makten för. I de summariska rättegångar som filmas från Syrien läser man upp texter ur Koranen för att sedan avrätta människor, till och med barn, på de mest bestialiska sätt. Här är det religionen som är den alltigenom avgörande faktorn, inte strid om mark eller vatten eller egendom, utan striden om den rätta tolkningen av Koranen. Man förstör ju allt av värde, i synnerhet om det tillhör kristna. Att imamer utifrån deltar i den väpnade attacken mot Syriens armé och befolkning är alltså bara en logisk följd av en religion där våld faktisk tillåts och våldet dessutom verkar vara en del av själva trosutövningen. Hur ska man kunna undvika att göra denna observation? Om det handlade om att "skydda civilbefolkningen" varför då dessa fullständigt bestialiska attacker mot obeväpnade människor, kvinnor och barn, som vi har hur många bevis för som helst? Och varför finns inga sådana initiativ från kristet håll att "skydda civilbefolkningen"? Man kunde ju föreställa sig världssamfundets dom om det hade varit en biskop eller präst i en kristen katedral som övergått till vapenhantering och ansett sig med stöd från Bibeln döda kvinnor och barn och krossa deras heliga platser och föremål.

Vi emotser nu ett officiellt fördömande av våldet i namn av Allah -  från Medborgarplatsens moské till exempel.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det kommer inte att uttalas naagra foerdoemanden fraan Medborgarplatsens moské, vare sig foerr eller senare..
Sanningen aer den att de sk "fredsaelskande muslimerna" som gaerna, direkt efter naagot av de otaliga blodiga massakrerna paa kristna och andra, upprepar samma mantra, naemligen att "vaald aer foerbjudet i Islam" till den foertjusta svenske journalisten,( som vaeljer att aldrig konfrontera muslimska intervjuobjek) i tysthet accepterar och inte saa saellan paa ett el annat saett sympatiserar med vaald mot kristna i allmaenhet. Det aer tabu att uttala detta saa det hedrar Kat Obs verkligen att ni tar bladet fraan munnen och sager sanningen.
Muslimerna i moskén paa Medborgarplatsen vet mkt vael att de har politikerna och sjaelv hatande, kristendomsfoernekande medier/journalister, liksom hela etablissemanget, diverse kaendisar osv paa sin sida.
Tyvaerr aer det inte héller ovanligt att aeven kristna vaeljer att vare sig se eller hoera, aen minder att engagera sig foer de ofattbara lidanden som deras svaart lidande kristna broeder och systrar utsaetts foer.
Det minsta vi kan goera aer att tala oeppet haerom och utan falsk "haensyn" till muslimer(som sannerligen inte aer betjaenta av denna attityd) eller det politiskt korrekta etablissemanget.
Feghet och likgiltighet kan inte accepteras naer det handlar om 200-300 miljoner foerfoeljda kristna i vaerdlden.