2013-10-14

Världen vigd åt Den Obefläckade - men Ryssland?

Söndagens heliga Mässa på Petersplatsen var en mariansk fest. Vi firade 96:e året efter de märkliga Fatimaundret, då tre barn vittnade om att de mött Guds moder Maria och hon anförtrott dem tre hemligheter. Det var också 96 år sedan hundratusentals människor såg solen dansa, såsom utlovats av Vår Fru, och barnen för sista gången såg henne och hörde henne. Om allt detta har det skrivits många böcker. Många påvar har varit mycket berörda av Fatimahändelserna, och för påven B. Johannes Paulus II var de direkt livsavgörande enligt honom själv. Den kula som var avsedd att döda honom en majdag år 1981, ändrade riktning just innan den skulle slita slita av hans pulsåder. Han har tillskrivit Vår Fru av Fatima detta under.

 Originalstatyn från Fátima. Den utfördes 1920 av skulptören  José Ferreira.
Den är gjord av cederträ från Brasilien och den är 1,1 m hög.

När nu statyn fraktats till Rom från Fátima, alltså den staty med Vår Fru av Fatima, krönt med en krona vari kulan som skulle döda påven Johannes Paulus II också är innefattad, fanns det stora förväntningar vilken bön påven skulle framföra. Skulle han be en bön till den Obefläckade och viga Ryssland i hennes namn, såsom många menar att Vår Fru bett om i Fátima?

Påven gick fram till statyn just innan mässan och efteråt återvände han dit. Han fick ett ark papper i handen. Med mycket svag röst, nästan mumlande, framförde han en bön till Guds Moder. Men i den nämndes varken det Obefläckade hjärtat, Ryssland eller världens fred. Det var en bön om trons ljus, om att ledas på vägen till helgelse, men ingenting om världens nationer. Det var en vacker bön om barmhärtighet, gentemot mänskligheten. Men inget om omvändelsen som hela världens enda räddning.

Vi vet inte varför det blev så. En mycket besviken person borde vara den kontroversielle fader Nicholas Grüner, som ser det som sitt kall och sin livsuppgift att verka för denna konsekrering och för Fátimafromheten. Fader Grüner driver en rörelse, The Fátima Newtwork, som har många anhängare, även en del kardinaler och biskopar. Men tidigare kritiska uttalanden om både påvar och kuriemedlemmar och fått honom på onåd. Han saknar inkardering i något stift, men för fader Grüner handlar det om att rädda världen undan krig och undergång, och då verkar det som om hans ställning i förhållande till Rom spelar mindre roll för honom. Fader Grüner emottog nyheten om påve Franciskus efter konklaven med stor förväntan, då han omedelbart såg att påven har en självklar mariafromhet, särskilt som påven lät Kardinal Jose da Cruz Policarpo av Lissabon viga pontifikatet åt Vår Fru av Fátima.

I Fatima samlades nästan ofattbara 200 000 troende i heliga Mässan på söndagen, som leddes av statssekreteraren kardinal Bertone. han går i pension den 15 oktober.  Platsen tar varje år emot fyra miljoner pilgrimer.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Paave em Benedictus
brydde sig aldrig om vad medierna skulle tycka och taenka om honom, han taenkte, i alla sammanhang, paa kyrkans baesta.

Anonym sa...

Artikeln aer sakligt skriven och aerligt betraktande.
Dessutom faar den mig att aater fundera oever det som tidigare skrivits och sagts i olika bloggar och medier, om foerbudet foer den Franciskanska Orden att fira Maessan enligt den extraordinaera formen, efter ett dekret av paave Franciskus. Fraan flera haall framhaerdades ihaerdigt att det "inte alls var som det saag ut", att de visst skulle kunna fortsaetta som tidigare.
Nu har vi , dessvaerre, facit i hand och det visade sig vara just - som det saag ut. Inte nog med det; enligt en artikel publicerad i tyska media, utsaags dessutom som ny ledare foer denna Orden just den man som var en av de sex i den lilla grupp som kritiserat Orden. Dessutom menar flera liturgiska experter att detta dekret riskerar att uppfattas och tolkas (naturligtvis fraan dess maanga liberala motstaandare) som ett allmaent foerbud att fira den extraordinaera maessan i andra delar av vaerlden. Var detta avsikten redan fraan boerjan?
Under tiden kan vi laesa om nunnorna i Michigan, som nyligen givit ut en CD med gregoriansk chant, som toppade hit listor i USA. Underbar musik. Saerskilt UNGDOMAR, om vilka man paastar sig vaerna om i alla sammanhang, fascineras av denna katolska och fantastiska musik.
Men uppenbarligen lyssnar medelaalders och aennu aeldre katoliker inte saa gaerna till ungdomarna naer det gaeller musik smak. I st har denna generation i oever ett halvt sekel, ganska framgaangsrikt dessutom, lyckats inbilla de troende att kyrkan i st foer att bevara gregorianiken och vaarda denna unika skatt, maaste anpassa den liturgiska musiken till tiden och vaerldens oenskemaal. Detta har faatt foeroedande konsekvenser, vilket Benedictus XVI klart och tydligt sagt och skrivit.
Dessvaerre finns det alltfoer maanga okunniga amateurer betr liturgisk musik, varav inte saa faa tycks avsky all klassisk musik, liksom gregorianiken.
"Aktivt deltagande" har av dessa medvetet (oftast) tolkats som att aktivitet hos de troende under
Maessan aer liktydigt med ett uteslutande av den musik som under maanga aarhundraden var det som kaennetecknade kyrkans liturgi och sonm var djupt aelskad av helgonen; vi vet att Padre Pio var djupt stoerd av utbredningen av profan och medioker, banal "musik" i kyrkan.
Sverige har flera mkt vaelutbildade kyrkomusiker, tack och lov, som bidrar till en hoeg nivaa i flera kyrkor, saerskilt i stoerre staeder.
Dessvaerre aer detta INTE fallet i maanga andra laender, saerskilt soeder om alperna. Daer kan man i st konstatera att just det som Beneditus varnat foer, alltfoer ofta bekraeftas; foersamlingen ger ett intryck av, genom den banala och mkt daaliga musiken, att "fira sig sjealva("titta paa oss, vad trevligt vi har!" ) i st foer att fira Maessoffret i foersta hand.
Dessa, varav maanga aer mkr rara och haegivna katoliker, aer inte sjaelva medvetna om detta, de har helt enkelt aldrig haft naagra alternativ; den gamla traditionen, gregorianiken, aer fullstaendigt bortgloemd. Resultatet aer ett foervaerldsligande och uttunnande av Maessan. Den ofta febrila "aktiviteten" riskerar att foerdriva heligheten ocg hindrar djup meditation.

Anonym sa...

Vad menas med att Fr Gruener skulle vara "kontroversiell"? Foer vilka, i saa fall? Foer de som, enligt uppgifter paa naetet,skulle ha gjort det till en livs uppgift att svaerta ned hans rykte?
Efter att ha tittat in pa en del sajter med och om honom har jag intrycket att det handlar om att Fatima budskapet, av de sk liberala vaenster katolikerna, inte skulle anses vara politiskt korrekt. I den sekulaera vaerlden, inte minst i Sv aer man van vid det staendiga bugandet och fot skrapandet foer allt som kommer fraan det kommunistiska Ryssland. En gammal svensk tradition, som uppenbarligen har vaenner bland liberaler, kat och andra, i laangt fler laender.
Att det dessvaerre, om uppgifterna aer trovaerdiga, skulle finnas saa maanga hatfyllda och aggressiva hoega dignitaerer inom Vatikanen,sedan aartionden, laater ju raett skraemmande.
En sajt redogoer mkt noggrant foer den synnerligen svaara och maangaariga foerfoeljelsen som Fr Gruener skulle varit utsatt foer, fraemst fraan hoega aembetsmaen i Vatikanen. Det aer omoejligt att avgoera, som lekman, om allt detta staemmer exakt med verkligheten,
men om det skulle goera det aer det ju ingenting mindre aen en skandal, mobbning av en praest i "good standing", medan praester(och andra) som vaaldfoert sig paa unga tonaarspojkar, eller aennu yngre gossar, el praester och biskopar i ex USA under aartionden foergrep sig mot dessa, likasa paa Irland och maanga andra laender, oftast kunde fortsaetta sina kriminella och farliga homosexuella(i huvudsak) attacker mot minderaariga i lugn och ro, utan naagra paafoeljder el reaktioner fraan Vatikanen.
Det skulle kaennas betydligt sundare att faa laesa om en rejael uppstaedning bland de ovan naemnda homosexuella skandalerna/oevergreppen mot minderaariga pojkar, aen att attackera en aeldre praest som vigt sitt liv till att sprida Fatima budskapet i vaerlden. och om vilken ,om jag foerstaat raett, hans belackare aldrig lyckats med att finna naagot att eg anklaga honom foer.Varfoer inte boerja med att titta naermare paa den "homosexuella gay lobbyn", som, enligt paave Franciskus egna ord, "finns i Vatikanen".
Attacker, avundsjuka, intriger, hat, foertal; paave Franciskus har upprepade ggr varnat foer just dessa foega smickrande egenskaper, tom uttryckligen sagt att var aen ex foertal finns," daer finns djaevulen". Ett klarspraak jag gillar. Franciskus har sagt maanga bra saker.