2013-07-15

Frälsningen enligt PO Enqvist

I radions P1 finns ett program kallat "Allvarligt talat". Idéen är att lyssnare får tala in frågor och tankar till författaren PO Enqvist, som svarar som en sorts lågmäld guru med svensk flagga och VDN-märkning, som garanterar att inget obehagligt konfessionellt eller politiskt inkorrekt kommer ut.
PO Enqvist: Självutnämnd, folklig guru

En dam ringer och frågar hur man ska veta: "Vilka är i den himmelska skaran" Vilka kommer bli de utvalda? Redan här har vi alltså en högst religiös ansats. Och den frikyrkligt uppfostrade men sedan uttryckligen sekulariserade  författaren Enqvist kommer med sitt svar: Han menar att det finns så många "konstiga utsagor" om detta: Till att börja med skärsleden, som är en  

katolsk uppfinning för att få sprätt på avlatsförsäljningen. 

Sedan konstateras att 

det finns inget exakt svar  - vi vet inte var Jesus stod i frågan.

Allt är "ytterst oklart", då ju evangelierna skrevs av andra än apostlarna,

ytterst dåliga vittnen, anonyma människor, 50 år efter Jesu tid

Vad vi idag har, menar Enqvist,  är en religion som inte grundats av Jesus Kristus, utan formats, skapats,  av Paulus, den  "verklige ideologiproducenten", en 

kristendomens uppfinnare o chefsideolog

som ledde

städpatruller som mördade kristna kvinnor o barn

och som är den

bäste stilisten bland alla historiens folkmördare .

Om vi börjar med skärselden så definierades den i konciliet i Florens redan 1031, långt innan någon handel med avlater skedde. Redan vid konciliet i Clovesho, England, år 747 förbjöd man dock all tro på att synderna kuinde förlåtas genom gärningar. Sedan har detta upprepats i en följd av koncilier och andra propåer genom hela medeltiden. Trots detta förekom missbruk, den ökända avlatshandeln under senmedeltiden, vilket var en stor del i Luthers reformatoriska frustration. Men att påstå skärselden skulle "uppfunnits" för detta ändamål är helt galet.

Att Enqvist vet så säkert att Paulus var "folkmördare", om han själv betvivlar alla trons källor, är ett mysterium. Ty det enda vi vet om Paulus i rollen av förtryckare är Apostlagärningarnas sjunde kapitel:

Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.” Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades.

Är detta en berättelse om en "städpatrull" och folkmord på särskilt kvinnor och barn?

Hur Enqvist sedan kan vara så säker på att Paulus frälst sig själv, när hans omvändelse brukar vara typos, modell, särskilt omhuldad i frikyrkorna, hur en äkta omvändelse i Jesu namn kan ske, är för oss en gåta. Finns det en mera omvittnad och bekräftad omvändelse?

Enqvist avslutar frågan genom att rekommendera frågeställaren att själv skriva ner sitt "evangelium", sin tro på vad Jesus egentligen menat. Detta helt utan referenser, alltså inte ens evangelierna! Och detta skall så utgöra svaret på den uppriktiga frågan om hur vi egentligen kan ha en aning om vilka som kommer till himmelen!

Sveriges Radio låter här alltså en uppburen författare få vara expert i frågor han inte verkar ha en aning om. Att han dessutom med sina uttalanden, att kristendomen skulle vara en uppfinning av en folkmördare, som hittat på sin egen omvändelse, förnedrar alla kristna troende och förklarar dem leva i ett bedrägeri, tycks det inte finnas ens en reflektion över. Dagligen finns det människor som offrar sina liv för denna "uppfinning", i kärlek till den Frälsare de likt Paulus upplevt vara den enda vi kan lita på i en värld fylld av lögner och svek.

Vi rekommenderar följande läsning till PO Enqvist och hans producenter:

Paul. saint
Paulus från Tarsos
Paulus - det nya livet i Kristus
Frälsningen

Inga kommentarer: