2013-02-22

Sveken kring Petri stol

En stort upplagd artikel i dagens La Repubblica påstås återge detaljer ur den utredning, som påven beställt för att kartlägga informationsläckor och som går under namnet Herranz-Tomko-Di Giorgi-rapporten.  En kommission av tre betrodda kardinaler tillsattes i mars 2012. Deras arbete gick ut på att intervjua prelater och andra, kolla upp alla uppgifter och kontinuerligt rapportera direkt till påven. Redan i oktober antydde påven i ett tal att "även fula fiskar kan fastna i Petri nät". Vad det handlar om vet vi inte i detalj. Men klart är att vissa personer har utnyttjat förtroenden på olika sätt. Man talar om "starka krafter utifrån". Ett nätverk med homosexuell anknytning har angivits explicit, koppleri har skett och utpressning har uppenbarligen förekommit mot personer i kurian. 

Om det nu är så så visar det på den stora faran med homosexuella förbindelser i kyrkan. När kyrkan såg till att skärpa reglerna för seminarister, att de inte fick ha "homosexuella tendenser" eller ansluta till "gaykulturen", antogs det vara ytterligare ett utslag av påvens"homofobi". Men det finns många exempel på hur fullständigt osunda relationer byggts upp, jävsituationer uppstår som bakbinder juridiska processer och utpressningsrisken är påtaglig. Detta har vi påpekat tidigare. Nu har alltså en sådan situation avslöjats.


Alla brott mot kyskhetslöftet utgör en brytning med Guds vilja. Det gäller oavsett vilken "läggning" man har. Alla löper risk att bryta mot Guds bud. En läggning kan medföra oordning i själslivet, men detta är ingen synd. Syndens möjlighet är ju inte samma sak som synd. Kyrkan kan inte utplåna syndens möjlighet, varken med fördömanden eller förbud. Hon kan bara förmedla den naturliga Guds ordning som uppenbarats och bistå med de verktyg som finns för att vi alla skall undvika synden, "i tankar, ord, gärningar och underlåtelser". detta oavsett vilka känslomässiga preferenser man har. Vi blir inte dömda för vilka vi är, men för vad vi gör och vill göra. Det är när dessa ting sammanblandas som dekadensen får spelrum.  Man låter saker och ting passera därför att man tror att om en livsstil kritiseras så är det samma sak som att begå våld på personer som föredrar den. Men så tänker aldrig en läkare som uppmanar patienten att ändra sin livsföring. 

Påven har helt nyligen tillsatt en ny chef för Vatikanens bank, IOR. Ernst von Freyberg, advokat och malteserriddare. Han ska fortsätta reda ut oegenligheter och penningläckor, ett arbete som stått still sedan Ettore Tedeschi fick avsked på oklara grunder. In i det sista visar påven alltså på handlingskraft och strävan att hålla kyrkan ren från korruptionen, som dessvärre alltid har sina utövare.

Bedrägerier, utpressning, stöld, ränker och lögner...Hur kan det vara så  i närheten av Petri stol? Därför att synden har kommit in i mänskligheten. Vi ser det redan bland apostlarna; en som förnekade att han ens kände sin Herre, en som inte trodde hans ord,  en som utlämnade hans liv för en påse pengar...Den Onde sänder sina emissarier även till Rom.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ingen vokabel tycks vanligare foerekommande i maanga europeiska media i allmaenhet och i sv media i synnerhet aen homosexualitet. Utomeropeer kaenner stor undran och misstro oever denna fixering. Jason rapporten i USA (finns pa naetet) om skandalerna med sex oevergrepp inom Kyrkan i USA har redan bevisat att ca 82-83 % av alla oevergrepp var av homosexuell karaktaer. Den senaste rapporten som lagts ut pa naetet efter det att en kardinal i USA avgatt, med namn pa de praester som begat oevergrepp pa unga pojkar , de flesta tonaringar, visar med all tragisk tydlighet att det foerhaller sig just sa. Aenda har de allra flesta, aeven katoliker, fortsatt att anvaenda samma spraak som de sekulaera medierna: "pedofili". Man kommer att taenka pa HC Andersens saga om "Kejsaren utan klaeder": det uppenbara far inte uttalas hoegt, knappt ens viskas. Och nu far vi alltsaa hoera att det sannolikt foerekommer sit med utpressning och jaev inom kurian.
Varfoer skulle foer oevrigt just homosexuella anses baera ett alldeles extra tungt kors? Vad med de svart sjuka, de verkligt fattiga, de svart foerfoeljda kristna i vaerlden, de ofrivilligt ensamma? Skulle deras kors vara mindre tungt? Den homosexuella gay lobbyn har en synnerligen effektiv och vaelutbildad kader till foerfogande och de har varit mkt framgangsrika. Inte ens aeldre maenniskor vaagar idag saega hoegt att fam och aektenskap aer viktiga fundament. Det saegs att maanga unga idag i Sv anser det vara "cool" att vara homosexuell.
Naer heterosexuella maen begar oevergrepp mot barn el ungdomar betraktar samhaellet detta som ett synnerligen svart brott. Och med reatta sa! Naer oraekneliga homosexuella inom- el utanfoer - Kyrkan begar samma brott rader tystnad fran samma maenniskor.
Benedictus har foert en maangaarig kamp mot detta, vilket i stort helt ignorerts av sv media, men han har ofta svikits av andra inom Kyrkan som hellre valt den bekvaema vaegen, att anpassa sig efter det politiskt korrekta.
Haer handlar det inte om att "doema" andra. Kat kyrkan aelskar verkligen syndarna, men inte synden. Tror maanga aer readda att betraktas som hjaertloesa. Men vi ska vael aldrig bli menloesa, eller hur?
Men som Benedictus saeger mste vi alltid halla oss taett intill Kristus.

K.B.L.