2013-02-16

Med nakenhet som kampmedel

Flera media, däribland Signum, rapporterar om en incident nyligen i själva Notre-Dame-katedralen i Paris. En grupp kvinnor skanderade slagord ("Pope no more") och slog på de nya, ännu ej installerade kyrkklockorna på golvet. De var halvnakna. De tillhör en grupp om c:a 30 aktivister som kallar sig FEMEN. Ursprunget kommer från Ukraina. De har ett program, och detta är att

"skaka om kvinnorna i Ukraina, göra dem socialt aktiva och göra så att en kvinnorevolution ska utbryta 2017".

Deras måltavlor är mycket disparata. Från sexindustrin - man vill bl.a. totalförbjuda prostitution -   till kyrkan, som representerar patriarkatet. Det finns en rad motsägelser dock, i deras val av fronter. De vill till exempel att den ukrainsk-ortodoxa kyrkan ska vara självständig från det ryska patriarkatet. Men uppenbarligen är de emot all religion. De har även försökt störa den påvliga audiensen på Petersplatsen.

Metoden att uppträda barbröstade (ett trettiotal aktivister gör det), och även i andra avseenden sexuellt utmanande, menar man vara en nödlösning: Man vill med detta skapa uppmärksamhet och visa att även intelligenta kvinnor kan använda sin "sex appeal"  till annat än att vara sexobjekt.

Det var denna grupp som barbröstade med motorsåg sågade ner ett stort krucifix av massivt trä utanför Kiev, hämtat från Heliga Landet. Man har visat stöd för Pussy Riot och hotat komma med motorsågen fler gånger om denna grupp skulle straffas lagligt. Samtidigt finns det konkurrens om den internationella uppmärksamheten mellan grupperna.
(Karikatyr i tidningen Charlie Hebdo, som gillades av FEMEN-gruppen)

Man drar sig inte för skarpa ord och uttalade hot. I juli förra året rusade en barbröstad aktivist mot patriarken av Moskva och hela Ryssland, Kyrill I, med texten "Kill Kirill" skriven på baken. Hon skrek "Get out!" åt den nyligen anlände gästen i Kiev. Straffet blev 15 dagar i fängelse.

Men FEMEN har inte fått något stöd bland kvinnorna i Ukraina, och de flyttade därför nyligen till Paris, där de hoppas på större uppmärksamhet: "Frankrike har alltid varit ett feministiskt land", säger en av ledarna, Inna Schevshenko. "Men nu behövs lite nya färger." Högkvarteret ligger i det huvudsakligen muslimska kvarteret Goutte dÓr, där lär de väl knappast få nya anhängare.

Vi får väl se om den västliga pressen blir lika gubbsjukt förtjust även denna gång över "punkflickornas" protestaktioner i våra helgedomar. 


Inga kommentarer: