2013-02-12

Påven avtackas med antikatolsk propaganda

Vi fortsätter vår mediabevakning. I Sydsvenskan matar man på med rubriker som att

"Påven vill ha kontroll över vem som tar  över"

Under följer en artikel som endast i en enda mening nämner att

Enligt en Vatikanexpert som Sydsvenskan talat med vill påven ha kontroll över vem som ska efterträda honom.

Inte mycket till underbyggnad här.

Sydsvenskans Daniel Rydén  har i en artikel (med honom själv i iögonfallande byline) travat upp ett antal "omstridda uttalanden" av påven..Vid närmare granskning handlar det knappast om uttalanden, utan ömsom lösryckta meningar och ömsom rena fabrikationer. Allt för att få påve Benedikt att framstå som något anakronistiskt, ömsom en närmast löjeväckande förvirrad person och ömsom en farlig inkvisitor.

Det är de vanliga schablonerna om att påven förbjudit kondomer i Afrika (hur skulle det vara möjligt?). Att påven beskrivit mödraskapet som att kvinnan inriktar sig på den andres väl, på dennes tillväxt och skydd är ju också löjligt. Att påven påpekat att homosexualitet inte kan utgöra en grund för uppbyggandet av den mänskliga existensen  skall vi underförstått småle åt. Vidare ska vi förfasas av att påven sagt vad kyrkan alltid lärt om de icke-apostoliska kyrkorna, att de inte är samma sak som de apostoliska. Påvens uttalanden om att den spanska erövringen av Sydamerika också förde med sig kristendomen var tydligen också något som Sydsvenskan inte kunde hålla med om. Ett lösryckt citat om Galileis instrumentfixering används som argument att påven är vetenskapsfientlig, samma sak om påvens påpekande att Darwins evolutionsteorier inte utgör en  förklaring av hela existensen. Detta tolkas som att påven sagt att Darwin hade inte rätt. Vet då inte denne journalist att det är inbyggt i den vetenskapliga metoden att ingen vetenskaplig teori är oantastlig eller fullständig?

Naturligtvis har Rydén inte kunnat komma på allt detta själv. Det kommer från en obskyr stridsskrift mot påven, skriven av journalisten och bloggaren Alan Posener på Welt am Sonntag och utgiven av det udda ICA-förlaget under namnet "Påvens korståg. Vatikanen och kriget mot det moderna samhället." ( På tyska heter den dock  Der gefährliche Papst.). Kanske han kunde nämnt detta i artikeln?

Radio, TV och dagspress: När det gäller katolska kyrkan och påven kan dessa medier tydligen användas för rena propagandasyften. Ingen uppfattar det ens som ett problem. All journalistisk heder tycks vara som bortblåst.

Inga kommentarer: