2012-06-22

Vatileaks: Många nyheter - och inga

Apropå osäkra källor så gäller samma sak i fallet SSPX som i det så kallade Vatileaks, alltså fenomenet att högst hemliga brev och dokument spritts utanför påvens arbetsrum. Vi har en hel del informationer om saken. Men man måste vara extremt skeptisk till alla uppgifter i denna fråga. Ty bakom varje artikel finns det en människa, och denna människa kan ledas av en agenda, som inte redovisas i artikeln. Även de mest respekterade vatikankännare kan  - även utan vetskap -  bli manipulerade att skicka ut informationer, som i själva verket är desinformation, alltså är till för att vilseleda och skapa opinion i viss riktning. Att då nyhetsbyråer och även anspråksfulla katolska tidskrifter inte är sena att plocka upp varje smula är anmärkningsvärt. Det råder ett sorts informationskrig kring påven, och i krig måste man som bekant vara extremt misstänksam mot källorna.

Inga kommentarer: