2012-06-22

SSPX: Matchtiden slut, nu gäller stopptid

För de som är intresserade av förhandlingarna mellan det stundtals omskrivna prästbrödraskapet S. Pius X och Troskongregationen i Rom, så undras det kanske varför vi inte rapporterat någonting. Anledningen är att det förekommit en mängd rykten som det varit svårt att kontrollera. Sammanfattningsvis så handlar det således om en grupp präster, nästan 600, ledda av den dynamiske och vältalige biskopen Bernard Fellay. Han tillhör de fyra biskopar som msgr Marcel Lefebvre lät viga utan påvens tillstånd 1988, detta för att säkerställa att prästvigning skulle kunna ske vid hans helt godkända seminarium i Econe i Schweiz. Problemen handlade om att msgr Lefebvre vägrade låta sina präster fira mässan enligt den nya mässordningen, och det fanns också tolkningsproblem gällande nya riktlinjer för ekumeniken och religionsfriheten. Kardinal Ratzinger var den som ledde förhandlingar med msgr Lefebvre, och det var mycket nära att man kom till en lösning då. Frågan tycks sedan ha plågat påven Benedikt, och han har gjort stora eftergifter för att få en försoning och en jurisdiktion till stånd, så att präster inte fortsätter att vigas giltigt men formellt ändå är otillåtna att förrätta sakrament, detta utan några egentliga läroskillnader.

Samtalen mellan SSPX och Rom har pågått i åratal, har utmynnat i en hemlig "preambula", en text som det tydligen suddats, tillagts och ändrats i ganska flitigt. Nyligen var biskop Fellay i Rom för att motta påvens slutliga - som man trodde - godkännande. Men ännu fattas signaturer tydligen. För oss utomstående är det ingen idé att spekulera i orsakerna, såsom en bloggare gjorde: Kanske anledningen till att det inte blev en uppgörelse var att biskop Fellay hade glömt glasögonen hemma?

För den som är intresserad av detaljerna, både, kända och mera spekulativa, så hänvisar vi till den utmärkta bloggen Rorate Caeli.


1 kommentar:

Anonym sa...

Vad är det som händer nu då? Många rykten och Signum skriver men kan man lita på jesuiternas rapportering?