2012-06-09

Liberalextremismen nästa?

Vi läser att folkpartisten Birgitta Ohlsson ska leda ett mångmiljonprojekt för att kartlägga högerextremismen och göra skolpaket. Tanken väcktes då en grekisk högerpolitiker kastade ett glas vatten över en vänsterpolitiker, detta i TV. Inte så ovanligt man skulle tro varken i Grekland eller Italien.Men hon bekymrar sig också över att det finns "högerextremistiska" organisationer som gör gott:

De engagerar sig i sociala rörelser, anordnar julfirande för fattiga ensamstående mammor, de går in i marginaliserade områden och ordnar sportaktiviteter. De tar en roll där samhället har abdikerat och civilsamhället är svagt.

Detta låter ju förfärligt hotfullt. Vi vet inte om katolska kyrkans verksamheter inräknas här, men det är inte otroligt. Ty för Birgitta Ohlsson är kyrkan nämligen främst en politisk faktor, och inte en religiös.

Nu hoppas vi verkligen att hon också tar itu med den extremism som ryms i de liberala lägren, med dess kulturimperialistiska budskap att regeringar i katolska länder av EU ska "pressas" till att genomföra abortpolitik av svensk modell så man får upp abortstatistiken, tillåta experiment med mänskliga embryon, bannlysning av alla religiösa uttryck och tankar, inte minst skolor, som vår katolska skola, en ideologi som kan leda till slutsatser att Vatikanen ska brännas och påven mördas.

Blir detta nästa miljonprojekt för EU-pengar tro? Nästa skolpaket?

1 kommentar:

Linus sa...

Ironi på Orwellsk nivå att Ohlsson kallas "demokratiminister".

Vem står för "utbildningspaketet" - informationsministeriet.

Den glättiga fernissan på det liberalistauktoritära styret blir alltmer genomskinlig.