2011-03-22

Den rätta Teorin viktigare än sanningen?

I SVT har man visat en serie som kallas Klass 9A. Dokumentären skildrar hur några "elitlärare" försöker höja kunskapsnivån i en klass, där motivation och studieresultat legat på botten. En av lärarna heter Stavros Luoca och är en mycket karismatisk matematiklärare från Rinkebyskolan.

Nu har det uppstått en livlig debatt i diverse bloggar kring just denne mycket uppskattade lärare. Varför det? Jo - han har i en intervju i Sydsvenskan nämnt "en passant" att han inte tror på evolutionsteorin.

Vilken är vår tids största bluff?
- Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan.


Dessutom har det visat sig att han är medlem av Jehovas Vittnen. Genast har han blivit utsatt för kritik som går ut på att en lärare är inte trovärdig om han inte tror på evolutionsteorin. Detta skulle diskvalificera honom - som matematiklärare. I själva verket skulle det vara ett argument för att stänga alla konfessionella friskolor, enligt Humanisterna. Detta hävdas i en artikel på Newsmill, trots att alltså den gode Stavros gör sitt värv på en kommunal skola. Även på Humanistbloggen ventileras hans chockerande heterodoxi livligt.

Man erinrar sig fallet med Komvuxläraren, som för några år sedan deltagit i en konferens i Teheran om Förintelsen, där också en del "historierevisionister" deltog, även ortodoxa judar. Han hade blivit inbjuden, eftersom han skrivit en C-uppsats från historiska institutionen vid Lunds universitet, om källorna till de uppgifter som ligger till grund för dödstalen i lägren. Uppsatsen var godkänd. Han läste upp delar av uppsatsen på konferensen. Detta kom ut, och han blev omedelbart avstängd från sin tjänst, och sedan fick han gå med en årslön eller så. Man anar att UD drog i en del trådar.

Nå - är detta inte förståeligt? Nja - med tanke på att läraren inte undervisade i historia, utan i datakunskap, så är det väl lite märkligt. Han var dessutom en mycket uppskattad lärare, som aldrig talade politik.

I båda dessa fall undrar man: Vad kan man kräva av en lärare? Måste en lärare tro på allt den lär? Måste eleverna tro på allt de lär sig? Måste vi kräva av en elev - ateist eller kristen eller muslim - att faktiskt och explicit omfatta evolutionsläran i alla dess delar för att få godkänt?

Om svaret är ja på denna fråga så borde samma krav ställas i alla ämnen. Ska lärarna tro på de av historieböckerna ännu relaterade myter, som Peder Svarte och Olaus Petri - på grundval av iriska folksagor - författade för att tjäna vår egen Khadaffi, hjältekonungen Gustav Vasa? Finns det ett krav där från lärarens sida att säga: Så var det!

Och måste jag som lärare följa Länsstyrelsen i Västmanlands råd:

"Tag upp och beskriv homo- och bisexualitet på samma sätt som heterosexualitet i biologin, dvs inte som en avvikelse",

detta när jag - på vetenskaplig grund - är övertygad om att detta sannerligen är avvikelser, i alla aspekter?

Man måste alltså notera att dessa den vetenskapliga korrekthetens tillskyndare, som reagerar så starkt på denne matematiklärares tankar om ett i högsta grad omdiskuterat komplex av hypoteser, inte är så nogräknade när det gäller andra "teorier". Det verkar som om just frågan om evolutionen har fått en särställning. Och det är märkligt, då man som naturvetare alltid måste vara beredd till omvärderingar av hypoteser och teorier - till och med av vedertagna sanningar. Ty det är just detta som utgör det stora framgångsreceptet inom den genuina naturvetenskapen; beredskapen att ständigt omvärdera.

8 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Frågan om evolutionen har ungefär samma särställning inom vetenskapen som tyngdlagen. Det är bara religiösa som inte vill att den ska vara sann.

Angående dina "vetenskapliga" grunder till att betrakta homosexualitet som onaturlig så råder jag dig att läsa på lite. Du kan börja på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_displaying_homosexual_behavior

Man ska aldrig lära ut felaktigheter, det är en bra princip för en lärare.

Anonym sa...

Är man uppväxt på landet har man sett ungtjurarna hoppa på varandra. Men det fattade man ju var något annat än när avelstjuren kom på besök.

Anonym sa...

Homosexualitet är lika naturligt som runda kvadrater, jämna primtal större än 10 eller äktsvensk högkultur.

Anonym sa...

Skribenten använde ordet "avvikelse", vilket inte är att likställa med "naturligt". Så länge majoriteten är heterosexuell får man väl betrakta övrigas beteende som "avvikande", trots allt.

Benzocaine sa...

Anonym 23-mars, homosexualitet är lika naturligt som heterosexualitet. Båda förekommer helt naturligt i naturen. Däremot är det onatligt att blogga. Det är något människan har skapat. Ergo: Katoliker bör sluta blogga?

Anonym 24-mars, därmed är katolicism en avvikelse, eftersom majorititen av alla människor är icke-katoliker. (Ja, jag är själv en avvikelse på många sätt, t.ex har de flesta andra bloggare ett annat nick än "Benzocaine").

Anonym sa...

Begreppet naturligt är inte synonymt med existens. Missbildningar är inte naturliga, såsom t.ex. siamesiska tvillingar eller icke-funktionella lemmar. De existerar förvisso, men de är abnorma och felaktiga.

Anonym sa...

De bästa argumentet för homosexualitet är alltså en definitionslek (läs: förvridning) av ordet "naturlig" till "allt som uppvisas i naturen"?

Häftigt.

Anonym sa...

Benzocaine bör gå tillbaka till grundskolan och lära sig att stava. Och sen gå tillbaka till Uppsala universitetet som en gång i tiden grundades av Katolska Kyrkan och hjälpa till att den i biologin får tillbaka en någorlunda OK ranking.