2010-04-05

Katolsk Observatör i Radio P4

Undertecknad blev i söndags uppringd av den utmärkte radiorösten Erik Blix på Radio P4, Extra söndag, för en intervju om katolska reaktioner på påvens tal Urbi et Orbi och de sk pedofilaffärerna. Det handlade till stor del om mediabevakningen. Jodå, Erik Blix hade läst Nytt och Noterat och mycket riktigt kom det frågor och svar i direkt anslutning till denna vår nyhetsbevakande blogg. Även stiftets pressekreterare Maria Hasselgren var med, vilket var bra, det fanns både total enighet och några olika betoningar, vilket visar på dynamiken i vår kyrka.

En sak måste kanske dock rättas till; när det kom på tal att påven faktiskt gjort mycket handfasta saker för att både utreda och förhindra dessa hemska gärningar påpekades från mitt håll att han skapade regler för att förhindra att personer med homosexuell läggning eller livsstil kommer in på seminarierna, detta för att inte osunda lojaliteter ska uppstå. Detta tolkades sedan som att jag jämställde homosexuell läggning med pedofili. Detta var inte fallet. Poängen var att om det uppstår förhållanden som går längre än vänskap kan det uppstå jävsituationer; man skyddar varandra. Det finns också uppenbara risker för utpressning. I ett flertal fall kan man visa just på dessa orsaker till att kraftfulla åtgärder inte vidtagits från biskopar mot direkt farliga präster.

Problemet är inget nytt. Det har varje klosterorden brottast med i århundraden. Men redan Benedikts regel från 800-talet har verktyg för det, och i varje klausur är man oerhört uppmärksam att inte alltför nära vänskapsband knyts, eller grupperingar skapas.

Ulf Silfverling

1 kommentar:

Lachen sa...

Ni skötte er jättebra båda två.
T o m Erik Blix var vettig tycker jag.