2010-01-29

Den sunda läran

En polischef misstänks för våldtäkt, en dagisanställd för pedofili, scoutledare och mellanstadielärare för våldtäkter...

De många fallen av övergrepp mot barn och tonåringar som begåtts av katolska präster har omedelbart lett till hätska angrepp mot kyrkan som institution. Utifrån har man menat att det visar på kyrkans dubbelmoral, inifrån har man krävt att celibatet skall upphävas. Men konstigt nog tycks fenomenet finnas även i kyrkor utan celibatkrav, bland gifta och sammanboende, rika och fattiga, lärare, scoutledare och poliser...

Det är mycket sällsynt att talet om "systemfel" kommer upp om någon annan organisation än katolska kyrkan. När någon skandal uppdagas där så leder man den raskt till Roms loggior, och det brukar vara påven som får ta de värsta hatvågorna. Men även katoliker i allmänhet. (Man berättade redaktionen att en präst hört på en flygplats kommentarer att "där går en sån där pedofil"! Jo, han bar prästkragen.) I fallet med polischefen, dagismannen och scoutledaren har vi inte hört någon hänvisning till högsta ledningen. Och ändå - de är säkert inte de enda inom sina yrkeskårer. Ett inte ringa antal poliser finns i brottsregistret, dömda för kvinnomisshandel mm.

Det är människor det handlar om. Och inre kontroll - inte yttre. Ingen kan hindra någon att begå dessa handlingar genom bättre ledningssystem och strukturer. Endast genom en "sund undervisning" (Tit 2:6) kan samvetena upplysas. Frågan är om hem och skola förmår ge denna undervisning utan andra ledtrådar än att man ska söka sin egen tillfredsställelse i det korta jordelivet. Och naturligtvis - samma sak gäller de katolska skolorna och prästseminarierna.

4 kommentarer:

Mikko sa...

saxat från debatt.passagen på ett klipp å klistra inlägg som länkar till detta (undertecknat har inte skrivit svaret)

"Det finns en stor skillnad i jämförelsen.Inom polisen och dagis utreds
dessa brott och förövarna ställs inför rätta.Inom den katolska kyrkan mörkas dessa illdåd och dessa personer får jobba kvar.I en del fall i USA omplacerades pedofilerna."

Hans-Georg Lundahl sa...

Inom katholska kyrkan stäls föröfvaren traditionnelt sedt också inför rätta och kastas ut från kloster och prest-embäte.

Det kan finnas andra anledningar till detta också, t ex doktrinär osundhet.

Le défroqué var en gång ett kändt socialt fenomen.

Anonym sa...

If a brother hath often been corrected and hath even been excommunicated for a fault and doth not amend, let a more severe correction be applied to him, namely, proceed against him with corporal punishment.

But if even then he doth not reform, or puffed up with pride, should perhaps, which God forbid, even defend his actions, then let the Abbot act like a prudent physician. After he hath applied soothing lotions, ointments of admonitions, medicaments of the Holy Scriptures, and if, as a last resource, he hath employed the caustic of excommunication and the blows of the lash, and seeth that even then his pains are of no avail, let him apply for that brother also what is more potent than all these measures: his own prayer and that of the brethren, that the Lord who is all-powerful may work a cure in that brother.

But if he is not healed even in this way, then finally let the Abbot dismiss him from the community, as the Apostle saith: "Put away the evil one from among you" (1 Cor 5:13); and again: "If the faithless depart, let him depart" (1 Cor 7:15); lest one diseased sheep infect the whole flock.

Benedicts regel XXVIII

Hans-Georg Lundahl sa...

Och citatet ur St Benedicts regel var dessutom om "fel" ö h t, intet specifikt om just sodomie eller dylikt. Der fins strengare bestämmelser från sednare datum.