2008-07-30

Katoliker skriver öppet brev - eller?

Kyrkans tidning rapporterar om den halvsidesannons som den italienska vänstertidningen Corriere della Sera publicerade fredagen den 25 juli. Artikeln talar om ett femtiotal katolska grupper som direkt uppmanar påven att påbörja en "reformprocess" för att avskaffa det s.k. preventivmedelförbudet. Med detta menas den linje som katolska kyrkans läroämbete alltid intagit när det gäller födelsekontroll, och som accentuerades med encyklikan "Humanae vitae" 1968.

Kampanjen är regisserad av organisationen Catholics for Choice. Vad är då detta? Denna lobbyorganisation grundades på 1970-talet av några kvinnor i New York. Modergruppen hade en annan titel: "Catholics for the Elimination of All Restrictive Abortion & Contraceptive Laws". Dess första ordförande var Joseph O'Rourke, en fd jesuitpater som blivit suspenderad. Dess tredje ordförande var Frances Kissling. Efter ett halvår i kloster utträdde hon på grund av sina åsikter gällande skilsmässsa och abort. Hon grundade sedan abortkliniker både i New York och utomlands, och blev därför exkommunicerad av sin biskop.

Nuvarande ordföranden Jon O'Brien har varit mycket aktiv att ändra abortlagarna i Irland och särskilt i underutvecklade länder. Han har anlitats av bl.a. SIDA, som bekostar abortkliniker även i länder där detta är förbjudet enligt lag.

Organisationen har stor budget, som bekostas av en mängd fonder. Många har stödområden som knappast gynnar den katolska saken, däribland The Playboy Foundation. På programmet står fri abort, fri tillgång till preventivmedel, samt en rad åtgärder för att förändra synen på sexualitet hos katoliker. Dessutom verkar man för vigning av kvinnor till präster och upphävande av celibatet, samt att Heliga Stolen skall berövas observatörsstatus i FN.Man har även en särskild bevakning av påven, kallad Pope-Watch, vars bidrag har det gemensamma att ge en negativ bild av påven och hans inflytande, som man vill skall starkt reduceras.

Amerikanska biskopskonferensen har helt tagit avstånd från organisationen, som man inte anser vara katolsk. En biskop Bruskewitz har dessutom uteslutit organisationens medlemmar i hans stift från den sakramentala enheten med kyrkan.

Detta är en bakgundsinformation som bör finnas med när man läser om detta öppna brev till påven, som ibland ges intrycket att vara en spontan reaktion från katoliker i allmänhet. Men alltså är en välfinansierad stategisk kampanj från en lobbyorganisation.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tack så mycket. Jag har svårt att genomskåda sådana här saker. Jag uppskattar Ert arbete fantastiskt mycket och besöker KatObs i princip varje dag.

Era artiklar betyder mycket.

Anonym sa...

Det är synd att era artiklar inte får större genomslagskraft i övrig svensk media, fast det får ju å andra sidan inte någon annan katolsk skrift heller om texten följer kyrkans lära.

Symeon sa...

Vill bara tacka Katolsk Observatör och ge föregående kommentatörer medhåll. Även om mycket information och nyanserad debatt finns på nätet på andra språk, är det väldigt viktigt att ha tillgång till pålitliga översättningar och svenskspråkiga förklaringar. Tack för att ni finns!