2017-12-26

Fake News: Biskop Arborelius beklagar ett "Merry Christmas"

I ett gåtfullt inslag i TV4-nyheterna intervjuas vår biskop angående presidents Trumps "tilltag" att återinföra den kristna julhälsningen i presidentens julkort och också sända ut kristna videojulhälsningar från Vita Huset, med bilder av krubban och allt. Vi hör inte i inslaget vad frågan egentligen var till biskopen, men onekligen låter det besynnerligt om det framstår såsom vår biskop och en av kyrkans kardinaler skulle beklaga en julhälsning med orden att det får stå på hans  (president Trumps) konto och det talas om "olika ståndpunkter" och att Trump har fel.

Att ett Merry Christmas (= God Jul) till skillnad från Seasonal greetings (=God Helg) skulle betyda invandrarfientlighet och i själva verket är ett politiskt budskap riktat mot muslimer, är onekligen en sensationell nyhet - om den vore sann. För en vanlig kristen är det väl snarare så att om en av våra ledare visar sig inte bara ha sympatier för utan även delar vår tro på Jesu Kristi födelse som den största av nyheter, väl värd att berätta och förmedla år efter år, är något att glädjas över och inte beklaga.

Men som sagt - vi anar här ett konststycke vid videoredigeringen. Det är något som inte stämmer här, ingressen och intervjusvaren hör inte ihop. Ibland brukar det kallas "fake news".

Fotnot angående den påstådda invandrarfientliga politiken i USA:   Landet har 73,7 % kristna, varav 30% är katoliker. 2,1 % är judar och 0,8 % muslimer. Det utfärdas årligen c:a en miljon permanenta uppehållstillstånd till folk från hela världen, varav 180 000 kommer från Mexiko, 75 000 från Kina och 64 000 från Indien. På tionde plats kommer invandrare från Pakistan, 20 000, samtliga muslimer. Mellan 2015 och 2016, under president Obamas sista år, ökade invandringen med 47 %, det var främst invandring från Kongo, Syrien, Myanmar, Irak och Somalien  men även Bhutan, Afghanistan, Ukraina, Iran, och Eritrea. Tillsamman utgjorde dessa invandrare 91 % av alla som anlände 2016. Invandringen mellan 1990 och 2000 ledde till en ökning av utlandsfödda i USA med 57 %. Idag har USA 13 % utlandsfödda medborgare , att jämföra med Sveriges 16%. USA har även c:a 11 miljoner papperslösa, illegala invandrare. Dessa skyddas i ett åttiotal städer (sanctuary cities) vilket är en tradition med gammaltestamentliga anor. Sverige och övriga Europa saknar helt dessa lagskydd, det finns endast praxis att inte lagföra och utvisa personer från vissa etniska grupper.

Inga kommentarer: