2014-05-13

Maria i könlöshetens tid

Idag firar vi Vår Fru av Fatima. Med anledning av dettas och med åtanke på mediavärldens eniga förtjusning över något så banalt som en skäggig man utklädd till kvinna rekommenderar vi Hans Urs von Bathasars skarpa essä om  "En mariansk kyrka i en fader- och moderlös kultur" 

Inga kommentarer: