2012-12-03

Gud kränker, spöken och sex är vetenskap

För en gångs skull har en av våra präster fått lite plats i pressen. Det handlar om fader  Zbigniew Golebiewski i Nyköping som i församlingsbladet varnat för SVT:s julkalenderprogram, som sänds på morgnarna och visas även på många daghem. (Aftonbladet har tydligen läst bladet.)

I detta barnprogram är det två spöken som har huvudrollen. I slottet händer allt möjligt mystiskt, Barnen har seanser, åkallar "osaliga andar" och föremål flyttar på sig etc. Det är ju bara ett barnprogram så varför då uppröras?

 Kanske fader Zbigniew också följt debatten huruvida skolan har rätt att ha en adventsbön i närmaste kyrka. Skolverket har lagt sina djupa pannor i veck och åstadkommit en "juridisk vägledning", där det konstateras att rektor har ansvaret för att barnen under skoltid aldrig för höra ett Herrans ord. Undervisningen skall vila på vetenskaplig grund nämligen, den får inte vara konfessionell. Så - kyrka och präst, men inga böner, välsignelser eller sådant ovetenskapligt. Barnen kan ta skada.

Men av spiritism kan de alltså inte ta skada. Och inte av sex- och samlevnadsundervisning där man lär sig allt om onani, sexpraktik, pornografi, preventivmedel, könsbyten med mera. Ty detta vilar på "vetenskaplig grund".

Artiklarna om fader Zbigniews lilla varning till sina församlingsbor har fått stor plats i pressen.Frågan är nu - var egentligen bigotteriet härskar. Är det i den katolska församlngen i Nyköping, där man varnar för barnprogram i TV? Eller är det i själva verket på Skolverkets tjänstemannarum, där man ägnar veckor åt att fundera över hur skolan ska kunna ordna  adventsstämning utan att Guds namn nämns, och låter jurister - till säkert saftigt konsultarvode -  författa nio sidor om hur man kan göra så barn får uppleva julstämning garanterat utan Gud.


1 kommentar:

björn-maria lalander sa...

Julhelg utan religiösa inslag blir som saffransbulla utan saffran, bara namnet kvar. Då blir det till 100% köpmännens Jul och vad om allt annat under helgen som direkt anknyter till religion, tomten, lucia, julsånger om tomtenissar etc etc. Alla vet ju att det är Jesu födelse och en tradition och att tro är inget tvång. Invandrarna tycker vi är märkliga som suddar ut gamla traditioner för att bli så neutrala och rättrådigt nollställda, men julhandeln klingar gott i skattekistan för staten och ord som hyckleri ligger nära till hands!