2012-12-25

Folk i fara

I Filippinerna  - där redaktören nu befinner sig - känner sig ännu ingen kränkt av att höra Guds namn. Den stora nyheten i tidningarna är att Jesus är född. Krönikörerna behandlar detta tema fullständigt självklart och presidenten tar upp det i sin julhälsning. Ändå genomgår landet en sorts brytning med den självklara tron. Ett lagförslag om Reproduktiv Hälsa (RH-bill) har drivits igenom, trots kyrkans envisa motstånd. Detta ska garantera preventivmedel åt folket och upplysning om hur man undviker få barn. Men i botten finns också en propå om lagliga aborter, detta som ett medel att förhindra fattigdomen att sprida sig.

Det finns alltså ett cyniskt medelklassperspektiv i bakgrunden; att det är barnrikedomen som orsakar svält och fattigdom. När det i själva verket är korruption och oansvariga politiker, som inte förmår fördela de statliga medlen annat än till sina släktingar och välgörare. Man utmålar guld och gröna skogar om bara detta folk inte förökade sig så mycket. Men vi vet ju vad som ryms i RH-lådan: Tiofalt ökat aborttal, upplösta familjer, tonårspsykoser...Man önskar att detta folk - som nyligen befunnits som världens lyckligaste -  visste vilken pärla de håller på att spola bort med tvättvattnet: Tron på Gud och tron på livets helighet.

Inga kommentarer: