2012-11-10

Vilka representerar Cecilia Wikström?


En dinosaurus, en mumie, ingen kommissionär för det 21:a århundrandet. Reaktionära och fasansfulla åsikter. En homofob av stora mått, han ska helst hålla sig till Malta eller åka så långt han kan från EU.Vi vill inte ha honom här.


Så karaktäriserar EU-parlamentarikern Cecilia Wikström Maltas utrikesminister Tonio Borg, som utsetts till att bli kommissionär. Cecilia Wikström retar upp sig främst på Tonio Borgs motstånd mot aborter. Hon tror att abort är mänsklig rättighet, som är grundmurad i EU. Men som fullvärdig medlem i EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor, JURI, borde väl Wikström veta att det ingenstans finns inskrivet att abort skulle höra till de mänskliga rättigheterna, varken inom EU eller i FN. Alltjämt så är rätten till liv starkare än rätten att ta oskyldigt liv. Att sedan många länder väljer att gå emot detta med en utbredd abortpraxis har inget med mänskliga rättigheter att göra.Wikströms utspel aktualiserar desinformation som försiggår gällande abort. Många politiker, nu senast den moderata riksdagsledamoten Ulrika Karlsson, försöker hävda att de mänskliga rättigheterna innefattar även rätten att få inducerad abort. Man hänvisar till begreppet "reproduktiv hälsa", SRHR, som i sin tur kan inordnas under rätten till allmän hälsa. Men detta är en tolkning som inte finns i något av de styrdokument som nationerna enats om, varken i FN eller EU.

Varför är denna tolkning då felaktig? Det finns flera skäl till det. För det första så är graviditet ingen sjukdom eller ohälsa, utan detta tillstånd är en del av människans livscykel. För det andra så kan inte skyddandet av en individs hälsa eller sexuella frihet gå ut över hälsa eller liv för en annan individ. För det tredje så är en människa aldrig del av en annnan människas kropp, varken i fosterstadiet eller senare. För det fjärde borde väl även mannen vara en del av den reproduktiva hälsan. Idag är han det inte vare sig i de länder där han kan tvinga kvinnan till abort eller där han - som i Sverige - inte har någon laglig möjlighet att förhindra abort av sin egen avkomma.

Den svenska regeringen har gjort sin egen tolkning av de mänskliga rättigheterna, och man godkänner helt öppet att använda biståndet som utpressningsmedel och man låter SIDA bekosta abortkliniker som står i strid med andra länders lagstiftning.

Tonio Borg må ha gjort en del kontroversiella uttalanden. Men inom politiken så måste kan kunna acceptera att det finns olika meningar. Cecilia Wikström drar sig själv inte för att strö uttalanden omkring sig som förnedrar hela nationer, som Malta och Ungern, och hon verkar heller inte kunna skilja politiken från den privata sfären. Den tvåfaldigt skilda lutherska prästen svarar på frågan om Borgs motstånd till att skilsmässor kan ske så lättvindigt:

Jag säger bara en sak: Jag tycker synd om hans fru.

Att Borg egentligen bara företräder en i EU:s direktiv förankrad människosyn, som dessutom lätt kan igenkännas i Andra Vatikankonciliets konstitution Gaudium et Spes (andra delens hela första kapitlet tillägnas där familjen som grund för samhällets fortbestånd) tycks inte Wikström förstå. I själva verket är det katolska Malta ett av få länder som försöker omsätta Andra Vatikankonciliets riktlinjer i praktisk politik. Men hon har bara förakt till övers för den katolska majoriteten inom den religion hon själv borde företräda som luthersk präst. Hon underskattar grovt hur stora skaror i Europa som står bakom motståndet mot abort, könsneutrala äktenskap och de många skilsmässorna där framförallt barnen blir lidande. Det är betydligt fler än den högljudda liberala extremism som Cecilia Wikström företräder. Hon drar sig heller inte att använda samtliga förekommande härskartekniker; nedlåtande invektiv, personangrepp, marginalisering, majestätisk "vi"-form, hot och löften om att ställa till problem genom att "infiltrera", allt för att misstänkliggöra personen och allt vad han står för. Att Wikström sitter i en rådgivande kommitté för ledamöters uppträdande, när hon själv uppträder på detta sätt borde väcka en del frågor om hennes lämplighet.

Europa är faktiskt en till 75% kristen världsdel. Detta måste ju med nödvändighet innebära att också en del av de principer som den kristna människosynen omfattar, också kommer att manifesteras i politiken. Men åt detta vänder vår liberala Europaparlamentariker föraktfullt ryggen.

Vi väntar nu spänt på att alla försvarare av det fria ordet och av det Andra Vatikankonciliets principer skall framträda eller höra av sig till Cecilia Wikström och protestera mot hennes oacceptabla maktfasoner.

Se även  denna färska larmrapport från European Dignity Watch.

7 kommentarer:

Christian sa...

Kan inte stödja Cecilia och tycker inte att hon är en värdig representant för vara sig protestantiska kyrkor eller Sverige.

Anonym sa...

EU är endast en socialdemokratisk stat, men den här gången med mycket mer makt. Nästan helt utan demokratiska skrupler, för den som bryr sig om sånt. Den enda kopplingen till Europa är att det råkar sammanfalla geografiskt.

Irene sa...

Påven Johannes Paulus II hade helt rätt när han varnade för "radikal feminism", att den var farlig. Cecilia Wikström är ett strålande ex på detta. Präst inom sv kyrkan? Undrar hur mycket kärlek hon spridit där? En hatfylld "präst", som attackerar andra kristna med sådan hätskhet och oförställd aggressivitet, saknar fullständigt all trovärdighet.Skild två ggr? Det var nog mer synd om hennes fd män, än om Borgs fru.
Hatfyllda människor stöter bort, de övertygar ingen människa med en normalt utvecklad förmåga till empati.Känner viss sympati för unga sv män i Sv; varifrån kommer alla bittra, hatiska- framför allt manshatande- kärringar från? Ursäkta uttrycket, men dessvärre kan jag inte finna något mer passande.
Irene

Lena sa...

Cecilia W. synnerligen hätska uttalanden är ett motbjudande ex på vad radikal feminism har åstadkommit. Hennes allmänt hatfyllda kommentarer och inte minst, tycks det mig, ett starkt manshat,väcker inga sympatisörer hos självständigt tänkande människor, med en normalt utvecklad förmåga till empati.Dessvärre saknar många, inte minst tonåringar och unga, i dag förmåga att urskilja lögnen från sanningen. Många tonårsflickor ex. tror att aggressivitet och ett manhaftigt beteende i tal och beteende är något naturligt och ofrånkomligt.
Sannolikt kommer utvecklingen att förvärras åtskilligt, innan det till slut vänder i rätt riktning.
Men hur många katoliker bryr sig om detta bisarra och förvridna kvinnideal, som sedan länge sprids som ett gift i samhället? Det brukar inte komma särskilt många inlägg från katoliker när Nytt och Noterat skriver sina utmärkta och tankeväckande artiklar. Förstår till fullo varför påven utlyst ett Trons År. Likaså varför han manar katoliker till nyevangelisering.
Hatet och de ständigt återkommande, allt aggressivare, attackerna mot kristendomen och Kyrkan, måste besvaras, med tro och förnuft. Kyrans martyrer gav, och fortsätter att ge, sina liv för att försvara sin tro. Bara under 1900-talet mördades omkr sex miljoner kristna, under Hitler och Stali terrorn, enligt experter. Nu finns ingen plats till övers för att vara en medioker katolik.
"Where good people do nothing, evil persists".
Lena

Anonym sa...

Jag känner mig inte direkt stolt över att Maltas befolkning, efter Cecilia Wikströms absurda uttalanden, sannolikt inte kommer att känna någon större sympati för vårt land. Hennes språknivå höjer sig inte över en mediokert utbildad grunskole elev. En sådan fullständig brist på stil och språklig elegans väcker enbart förakt och avsky. Tack vare det lilla landet Maltas heroiska kamp mot den muslimska invasionen för hudratals år sedan kunde Cecilia Wikström utbilda sig till "präst" i Sv kyrkan.Varför kalla sig präst och attackera kristna grundvärderingar och Kyrkan? Hörde nyligen en intervju med en mkt känd och aktad tysk psykolog, en äldre dam, som pekade på flera studier som visar att unga män i väst i allt högre grad flyr ansvar, aldrig vill binda sig, naturligtvis aldrig ingå äktenskap, inte bli fäder, inte vill satsa på utbildning. Dessutom visade studierna att allt fler unga män känner sig allmänt vilsna i tillvaron. Kvinnornas tilltagande aggressivitet gör dem osäkra vilket leder till att de i allt högre utsträckning undviker kvinnor. En del söker sig i st till manligt umgänge och homosexuella relationer. Gay lobbyns hemliga drömsamhälle? Sannolikt skulle flertalet av dessa män under normala omständigheter ha varit gifta med familj för länge sedan.Flera decennier av diskriminering av pojkar i skolan har givit önskat resultat, sett ur extrem feministernas syvinkel; vi har fått ett samhälle med veka, osäkra män, djupt otrygga i sin manliga roll.Vanligtvis beskrivs kvinnor i allmänhet som "omhändertagande, omtänksamma" etc och visst stämmer det-ibland. Cecilia W. bevisar tyvärr att kvinnor mycket ofta numera är minst lika aggressiva som män, inte genom fysiskt våld,(än så länge)utan i synnerhet via invektiv och gränslös hånfullhet. Ren elakhet. Elakt förtal är def inte endast en manlig förekomst! Alltför många kvinnor har ett otroligt väl utvecklat maktbegär. De tränger sig gärna fram genom att trampa på andra, män såväl som kvinnor, för att få frottera sig i maktens korridorer. Skulle Kyrkan kunna vara tydligare betr. dessa mindre angenäma kvinnliga egenskaper? Hårda omdömen? Inte alls, eftersom Cecilia W. i egenskap av offentlig person måste avkrävas större ansvar för sina uttalanden. Och aggressiva, hatfyllda, manshatande kvinnor utgör en fara för både samhälle och familj. Och för Kyrkan!
Caroline

Anonym sa...

Cecilia Wickström - författare och präst i Svenska kyrkan ?

Anonym sa...

Har litet svårt att tro på Cecilia wikström.Hon verkar mest intresserad av sin egen position. Hon verkar ta till vilka medel som helst för att komma fram.Svårt att först å att hon är präst . tyvärr!