2012-05-20

Imamernas dubbelmoral upprörande - skälen oklara

Programmet "Uppdrag granskning" har gjort ännu ett indignationsnummer, denna gång genom att smygfilma imamer i privata rådgivningssituationer. Några kvinnor berättar en påhittad historia och ber om råd - som om de vore rättrogna muslimer som bara vill göra rätt utifrån sin religion. Huvudsyftet var redan från början att avslöja de muslimska församlingarna med lögner. Och det var inte särskilt svårt att få fram att en sida visas utåt och en annan inåt.

Man kan dock inte låta bli att ställa några följdfrågor. För det första - är det verkligen etiskt acceptabelt att på detta sätt utnyttja själsvårdssituationer? Kanske det bara är en tidsfråga innan vi får påhälsning av Uppdrag granskning i våra biktstolar eller på psykiatrikermottagningen.
¨
En annan fråga är att det saknades fullständigt en djupare reflektion över råden från imamerna. En kvinna berättar att hennes man slagit henne och att han tagit sig ännu en hustru. Imamerna betonar hela tiden vikten att hålla äktenskap och familj samman, och först i sista hand blanda in polisen. Detta görs ett stort nummer av i programmet. Men är det verkligen så förkastligt, att råda kvinnan att i första hand försöka tala med sin man, och inte med polisen? Man kan också undra över den plötsliga moral som anförs mot den muslimska ordningen med polygami - när det svenska samhället är extremt öppet när det gäller relationer utan äktenskap, tonårssex, samboskap, skilsmässor, delade vårdnadsförhållanden, aborter... Går ekvationen ihop - egentligen? Kvinnans plats i islam är heller inte så enkel att beskriva, som att hon förtrycks. Hon regerar hemmet, ofta också ekonomin, och i många muslimska länder ser man kvinnor i framträdande yrkesroller. Att vi sedan som medlemmar i en västerländsk, sekulariserad civilisation har svårt att acceptera att en präststyrd tolkning av koranen skall styra människors liv i detalj är så att säga en annan sak.

Det saknas även förståelse för den kristna synen på äktenskap och familj. Det svenska samhället dikterar helt oblygt sin livsstilsfixerade egocentrerade moral, utan hänsyn till etnicitet, kultur och religion. Märkligt nog möts muslimer av större tolerans än kristna. Till exempel inrättas på skolor "böne- och mediationsrum", som i själva verket är bönerum för muslimska män. Några kristna andaktsrum hittar man inte i kommunala svenska skolor. En uttalat kristen kan ha svårt att få vissa befattningar, man behöver bara tänka på rektorstjänsten vid Lunds universitet, medan för andra tjänster är det en merit att visa avsky för i synnerhet den kristna religionen. Detta gäller till exempel de medicinsketiska råden. Här behövs inga dolda kameror för att avslöja diskrimineringen.

Vi ska sammanfatta: Det är konstaterat att islamiska centra i Sverige har dubbla agendor: 1. att bli accepterade i det svenska samhället och 2. att stödja de troende enligt de dominerande riktlinjerna inom religionen som finns, främst då från Koranen.  Samtidigt kan vi konstatera att opinionsledare i Sverige - politiker, media, lobbyorganisationer även de har en dubbel agenda: 1. Att få Sverige att framstå som ett av världens mest toleranta länder gentemot andra kulturer, etniska minoriteter och religioner och 2. att diktera den svenska modellen avseende synen på jämställdhet, demokrati, sexualitet, samliv och barnuppfostran. Med propaganda, skolundervisning och lagstiftning.

3 kommentarer:

Sara sa...

tack för en nyanserad kommentar! Jag är så trött på Uppdrag Gransknings journalistik.

Anonym sa...

Jag anser att kvinnan direkt ska bryta med mannen som slår och vända sig till polisen. Det finns hjälp för honom att få också vid diverse mansjourer, så att han kan bryta sitt beteende. Men innan han väljer att bemöda sig om att släpa sitt arsle till en sådan ska han inte ha med kvinnor att göra. Imamerna sade inte som ni säger att det är kvinnan som bestämmer i hemmet. Det var aldrig på tapeten. Om mannen slår henne, och om hon dessutom ska ligga med honom mot sin egen vilja, är det väl knappast hon som bestämmer? Hon bestämmer ju inte ens över sin egen kropp. Dessutom ska hon enligt en imams råd be mannen som slår henne om ursäkt och uthärda ett liv tillsammans med honom och en annan kvinna! Jag brukar läsa katolsk observatör och den här bloggen eftersom jag delar er syn på det mesta ni skriver. Att jag har problem med att förstå islam som religion när islamister spottar på och attackerar judar i Malmö och förföljer kristna i samtliga länder i arabvärlden, kanske har med min förmåga att begripa att göra. Jag begriper inte hur en världsreligion kan låta sådant ske. Det har inte med programmet i sig att göra men färgar möjligen min syn på den religionen. Men här har ni nog hamnat fel i er analys.

Anonym sa...

Stämmer att bilden av kvinnans ställning inom islam är onyanserad. Alla som på nära håll haft kontakt med muslimska fam. i deras hemland el i Sverige kan inte undgå att notera att kvinnan i hemmet har en otroligt stark ställning. Men för radikala feminister i Sverige,män såväl som kvinnor, betraktas hemmet som arbetsplats med ohöljt förakt. Sv tonåringar, särskilt flickor, mår mkt dåligt, betydligt sämre än i de flesta andra europeiska länder.Det rimmar illa med svenskars ofta mycket höga uppfattning om "det goda, mänskliga sv samhället" som de faktiskt tar för givet att "hela världen" vill imitera; framför allt tonårssex- helst så tidig debut som möjligt, barn i småskolan8(!!) och mellanstadiet(!!) skall prackas på en i högsta grad snedvriden och märklig syn på sex och samlevnad, med stark tonvikt på hblt-agendan.Inte svårt förstå att muslimer är mkt misstänksamma inför detta. En flicka mådde mkt dåligt när hon kom hem från skolan. För föräldrarna berättade hon att en person från RFSU frågat flickorna i klassen (läraren hade ombetts att lämna klassrummet redan från början) "hur gör man för att skaffa sig horrykte"? Alltför många föräldrar orkar inte(?) eller ids inte bry sig om vad skolorna anv till, att dessa sedan många år är ett redskap att sprida det enda "sanna" budskapet: "fri" sex, med vem/vilka man vill, när som helst, hur som helst.Dock helst inte inom äktenskapet, här är det lösa förbindelser som upphöjs. Givetvis utan ansvar, vilket ofrånkomligen leder till kravet på fri abort. Nu börjar det dyka upp reportag om varför pojkar halkat efter flickorna betr. betyg och eftergymnasial utbildning, ambition i allmänhet. Otroligt: det krävs inte ett geni för att inse att decennier av oavbruten och aggressiv indoktrinering, i skolor, i medier, i kulturlivet, etc. med målet att utrota de förhatliga könsskillnaderna, till slut givit önskat resultat: unga män i Sv (liksom i övriga västvärlden)tycks ha förlorat intresse och förmåga att gifta sig, att bilda fam, att ta ansvar. Ty var har de någonsin fått höra-utom i Kat kyrkan - att det är en fantastisk glädje i att få barn, känna den djupa lyckan över att dra försorg om en familj? I st har de ivrigt uppmuntrats att tänka på det egna "självförverkligandet", att "ha kul", Mansidealet,det eftersträvansvärda, har blivit att draga omkring i livet, utan eg mål el mening. Att framför allt unga flickor mår mkt dåligt av den hysteriska sex-"kulturen"(i form av mätbara, starkt tilltagande fysiska och psykiska besvär), stark ökning av könssjukdomar etc. utgör inget som helst hinder för de många och inflytelserika fanatiska anhängarna som önskar återinföra ett samhälle i hedonismens tecken. Därför attackeras framför allt kristendomen i allmänhet och Katolska kyrkan i synnerhet. Att muslimer möts av större förståelse än kristna har väl varit uppenbart under rätt många år. Läs gärna art (googla!) av ansedda George Weigel om hur Europas politiker och andra medvetet arbetat på att det egna landets medborgare till "tredje klassens medborgare, (third class citizens") för att anpassa samhället till det multikulturella samhällets krav och förväntningar. En arabisk, katolsk biskop uppgav, i ett katolskt, amerikanskt tv-program att han tidigt registrerade hur i Sv kristna flyktingar vanligtvis fick vänta mkt länge på egen bostad, medan muslimska flyktingar från samma land nästan undantagslöst tilldelades lgh mkt snabbt. Påven Benedictus XVI hade helt rätt,när han redan på 80-talet varnade för en intoleransens kultur, liksom i sitt tal till kardinaler o andra, strax före valet av påve, där han varnade för att en kultur, som i toleransens namn inte längre tillåter några andra uttryck än de egna som sanna och de enda godtagbara, inte kan undgå att bli diktatorisk.
Lena