2012-04-14

Propagandaorganet P1

På lördagsmorgonen erbjöd programmet "Konflikt" i P1 ett entimmesprogram, vars genomgående tema var att uppmärksamma - och varna för - det växande motståndet mot abortverksamheten, i USA och i Europa.

En kvinna förklarar sitt raseri mot lagarna i Texas som föreskriver att alla som vill ha abort måste upplysas om barnets hälsotillstånd. Hon tog beslutet att göra abort då barnet var missbildat. De värsta scenarier målas upp; restriktioner och protestgrupper utanför abortklinikerna som ökar de abortsökande kvinnornas smärta och ångest. Ord som "rättigheter" och "aborträtt" är flitigt använt i programmet. Att någon sådan rättighet inte finns i några internationella fördrag eller lagar borde väl kanske ha påpekats - abort är ingen mänsklig rättighet. Även benämningen "abortförespråkare" används utan någon reflektion över vad ordet egentligen förmedlar; att man
f ö r e s p r å k a r fördrivning av friska foster. Genomgående hävdas att abortmotstånd är utvecklingsfientligt, och aborter en rättighet förbehållen kvinnan allena. Männen finns inte med i programmet.

Vi ska inte ta upp hela abortfrågan nu - men det vore kanske ändå på sin plats att påpeka att fosterfördrivning, eller "bälgmord" (bukmord) som det mycket talande uttrycket var, en gång straffbelades för att s k y d d a kvinnans hälsa, i samma lagar som tillerkände henne rätten att säga nej till giftermål och gav henne arvsrätt. Nämligen i de medeltida landskapslagarna, som kom med kristendomens införande.

Även biståndsverksamheten tas upp i programmet - det vill säga bistånd från EU till länder för att finansiera abortrelaterad verksamhet i U-länder. Sophia Kuby telefonintervjuas i programmet. Hon leder European Dignity Watch, vars rapport om EU-s abortrelaterade verksamheter utanför Europa väckt uppseende bland EU-parlamentarikerna. Alf Svensson berättar om sin åsiktsgir från att aborter bör förbjudas till att påtvingade graviditeter skall kvinnan ha rätt att avbryta, och på ett "säkert" sätt. Det dör tusen kvinnor om dagen på grund av osäkra aborter sägs det. RFSU vill öka bidragen till preventivmedel. sexualundervisning och säkra. aborter, om de än bryter mot biståndsmottagande lands lagar, religion och tradition. Nu handlar det inte om missbildade foster utan om alla oönskade graviditeter.

Det märkliga är den totala bristen på insikt i det stora misslyckande som RFSU uppvisar. Under åttio år har man inte lyckats få ner abortfrekvenserna, könssjukdomarna ökar och olyckliga, självföraktande tonårsflickor är idag ett lavinartat dolt samhällsproblem. Nu vill man exportera denna de tekniska lösningarnas dödsdömda frälsningsväg: Tonårssex, P-piller, aborter...

Inte med ett ord handlar det alltså om att söka bryta beteendemönstren. I de fattiga länder där kvinnorna dör i barnsängar är det ju männens beteende som bör tas upp till diskussion, ja, hela synen på sexualitet, på familjebildning och ansvarsfullt föräldraskap. Våldtäkterna lär knappast upphöra om kvinnorna får tillgång till P-piller och aborter, och om RFSU får missionera den fria sexualitetens lov så är det också kvinnorna som kommer emellan. Och varför nämns inte de enorma behovet av barnmorskor och förlossningskliniker, utan bara "säkra" aborter, som väl ändå knappast kan vara mera prioriterat än säkra förlossningar?

Intressant också att en hel timme om aborter bara kretsar kring kvinnans rättighet och inte alls tar upp att ett liv i livmodern också har en rättighet - den inte helt perifera rättigheten att få födas och se dagens ljus. Man frammanar den falska bilden av ett sorts nationellt konsensus om att den svenska modellen befinner sig på en högre utvecklingsnivå, och allt tal om att försöka begränsa abortepidemien betraktas som tillbakagång till något primitivt och politiskt obehagligt. Detta utan en enda reflektion att en stor del världens befolkning och kanske en niondel av Sveriges befolkning tillhör någon religion, där abort betraktas som brott mot den rätt som ges av livet självt. Och att det oavsett varje religiös föreställning bryter mot både förnuft och biologi att avbryta en livsprocess.

Professor Jerome Lejeune, som upptäckte orsaken till Downs syndrom, förlorade förmodligen sitt Nobelpris, när han med följande ironi vände sig emot abort som följd av kromosomavvikelser:

"Att skydda de vanlottade, vilken reaktionär, bakåtsträvande, integristisk, omänsklig tanke!”

Till slut binder man i programmet elegant ihop abortmotståndet med "främlingsfientliga krafter", och naturligtvis får då Jimmy Åkesson sista ordet. Abortmotståndare - Sverigedemokraterna - främlingsfientlighet. Guilt by association.

Vilket skickligt propagandanummer!

Inga kommentarer: