2011-12-22

Finns det sans i vårt rättssystem?

Sverige är unikt. Avvikande. På många sätt. Generellt så är det avvikande genom att inte vara medvetet om detta faktum.. När svenskar råkar illa ut i andra länders rättsssystem så är opinionen inte sen att förfasa sig över dessa länder. Men hur är det i vårt eget land?

I dagarna kom en dom. En man hade plågat ihjäl sin hundvalp- av kamphundsras. Nu får han ett år och tre månader i frihetsberövning. Fängelse.

Nå, men det är väl inte mera än rätt. Eller ska man få plåga ihjäl djuren? Låt oss då se lite på lagstiftningen: För misshandel kan man få fängelse i högs ttvå år. I praktiken, mycket kortare. En man som upprepade gånger misshandlat sin hustru med slag och sparkar fick till exempel två månader. Grov misshandel: lägst ett, högst tio år. "Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet." Vållande till annans död: Högst två år.

Detta gällde våld mot människor. Man kan alltså komma lindrigare undan att misshandla en människa än att döda en hundvalp. Vi försvarar inte djurplågeri. Men är det inte ett slags trendbrott när åklagaren här uttryckligen jämför djurplågeri med "mord"? Mördar vi inte i såfall alla djur som går till slakt och avlivning?

Och hur kan vi motivera att man får fängelse i över ett år att ha strypt sin hund, när läkare kan lägga människofoster, som berövats sin livsmiljö, att sakta strypas, helt lagligt?

2 kommentarer:

Råtta sa...

Djur har lika mycket värde som människor,och vi är djur allihop. Men när det gäller andra djur utöver människor,så har alla djur samma värde oavsett art storlek eller annat. Det mest upprörande i sammanhanget det är att det blir en sådan uppståndelse,bara för att det handlar om en hund. Hade det varit en råtta som hade råkat ut för samma sak som hunden,så hade det inte blivit någon debatt och rättsprocess alls. Råttor mördas dagligen och likaså möss och många andra smågnagare smådjur och bytesdjur,och hela samhället har tydligen som kultur att göra det i vårt land.Det är höjden av hyckleri! Det skall vara lika straffbart att plåga döda och skända en råtta,som det är att göra det med en hund. En hund har inte mer värde än vad en råtta har.

Men mänskliga ES-stamceller blaster embryo eller foster har inte lika mycket värde,utan kan plockas bort och användas till forskning. Mänskliga stamceller blaster embryon och foster som faller bort vid provrörsbefruktningar spontana aborter vanliga aborter mm,skall självklart få användas till olika typer av forskning. Human embryonal stamcellsforskning ersätter plågsamma djurförsök och räddar livet och hälsan,samt bromsar åldrandet på miljarder individer. Då skall inte ultra kristna fundamentalister och andra likasinnade etikmoralister få sabortera denna livsviktiga stamcellsforskning.
Kristdemokraterna skall förbjudas,eftersom dom saborterar human embryonal stamcellsforskning. Dom ger också statliga skattemedel till kristna fundamentalistiska sekter som saborterar human embryonal stamcellsforskning.
Samma sak gör Greenpeace,som är lika fundamentalistiska dom.

Anonym sa...

En man misshandlar svårt sin hustru, kastar sedan ut henne från balkongen, gräver ner liket i en skogsdunge och hittar sedan på en lögnhistoria. Men en åttaårig son ser det hela och har vittnat mot mannen. Idag kom domen: Fem års fängelse för grov misshandel.