2010-08-05

Fotboll som samhällssymptom

Vi läser i Expressen att "Vatikanen rasar" över att man behagar förlägga fortbollsmatcherna i italienska elitserien - Serie A - till klockan 12.30 på söndagarna. Artikeln kompletteras med en ofördelaktig bild på påven för att skapa det eftersökta löjets skimmer över de katolska galningarna i "Vatikanen". Och naturligtvis fälls kommentarer därefter.

Nu var det inte "Vatikanen" utan en biskop Mazza i Modenaområdet, (Mazza har ungefär lika mycket med Vatikanen att göra som vår egen biskop Anders) som uttryckte en oro över vad spelschemat kommer att ställa till med i det fotbollstokiga Italien. Ännu har nämligen den postmoderna livsstilen inte hunnit slå igenom fullt så markant i detta land som i norra Europa. Många håller på traditionen att söndagen skall äras Gud och familjen, heliga mässan på förmiddagen, gärna följd av en lång lunch med tjocka släkten och helst på en restaurang så man slipper hushållsgörat. Och sedan kanske lite fotboll på TV om man nu är intresserad av det.

Inget är så sammanhållande som måltider, där alla generationer umgås under trivsamma former. Här kan man sammanfatta veckans händelser och förmedla erfarenheter till varandra, detta som numera görs via korthuggna loggar i Facebook och enstaviga chatdialoger.

Om de populära ligamatcherna sänds klockan 12.30 så hotas ännu en familjesammanhållande faktor. Det är i själva verket ett symptom på den förändrade livsstilen. Individen skall frigöras både kyrkans och familjens gemenskap, men istället för frihet väntar ensamhet och ett rotlöst sökande efter förströelser. I ett katolskt land är det biskopens uppgift att uppmärksamma konsekvenserna av ändrade vanor. Men det kan ju kanske vara svårt att förstå för Facebookgenerationen i kalla Norden, där allt skall vara individuellt och religionen en ren privatsak.

1 kommentar:

jajamens BLOGG sa...

Den liberala pressen tar alla chanser som erbjuds för att angripa deras favorithatobjekt – påven. Ibland kan de bli lite löjliga, t ex när de inte kollar upp fakta.

Att de lyckas bra framgår det av kommentarerna på den refererade sajten, men också i alla andra sammanhang där påven, katolska kyrkan eller kristendom i allmänhet kommer på tal. Några citat från kommentarfälten: ”Katolska kyrkan är ju ett hot mot hela mänskligheten”, ”farbror påven; ta nu ett vettigt beslut och pensionera dig”, ”religiösa tomtar”.

Själv undrar jag om den kristna moralen kräver ett passivt förhållningssätt till sådana påhopp, eller om det är av bekvämlighet som de troende kristna undviker ta debatten på samma villkor. Det kanske är dags att börja fundera i de banorna, nu när Internet erbjuder möjligheten. Passivitet är aldrig bra och kan inte vara rätt moral.