2010-03-28

Strid under dubbla fanor

När sakargumenten tryter går man på personerna. Det är välkänt. Vi ska inte falla i samma grop. Men ändå - vilka är de som nu ivrigast angriper inte bara bevisligen passiva biskopar, utan hela hierarkin, sist men inte minst påven?

Ett namn som tidigt förekommer är Rev. Thomas Doyle OP. Med ett nästan maniskt patos har han spårat upp offer för präster och ordensfolk, uppmuntrat dem att anmäla och avslöja. Han har drivit biskoparna att ta itu med fallen, skrivit böcker, varit med att ge ut en manual för hur man ska agera. I mångt och mycket har han varit en blåslampa för att få igång processer och få biskoparna i USA att inse att deras pussel med pinsamheterna inte kan döljas. Gott så!

Thomas Doyle är doktor i kanonisk rätt. Han arbetar som advokat och uppträder ibland som vittne i civila domstolar. Fader Doyle är dominikan. Han var till 2004 kaplan vid en amerikansk flygbas i Tyskland, det var under denna tid han var som mest aktiv att ta kontakt med offer för sexuella övergrepp och spåra gärningsmännen, både män och kvinnor, präster och ordensmedlemmar. Han har varit en flitig föredragshållare och artikelförfattare. Men 2004 avskedades han från flygbasen efter att ärkebiskopen för de väpnade trupperna anklagat honom för apostasi, avfall från tron. Denna allvarliga anklagelse kom efter att fader Doyle vägrat läsa mässan dagligen med motiveringen att detta inte var en laglig rättighet för de troende. Idag är hans status "oklar".

Vidare har fader Doyle uttryckt sitt tvivel på att Eukaristin är något annat än en symbol. Senare har han starkt angripit hela det kyrkliga organisationen och menar att biskoparna inte är kyrkan, inte har apostlarnas nåd , inte heller påven har någon särskild utvaldhet och hans roll är inte beskriven i skriften. Även sexualmoralen har angripts av Doyle, som menar att 60- och 70-talens sexuella "frigörelse" lärt människan känna henne som hon verkligen är. Celibatet är i ljuset av dessa upptäckter onaturligt, och Doyle tillbakavisar således helt att övergrepp skulle ha något med emancipationen att göra. De har alltid funnits och dolts, menar Doyle, och de emanerar enligt honom ur kyrkans egen "traditionella sexualfilosofi".

Huruvida drivkraften för hans advokatnit är medkänsla för offren eller hat gentemot ordningen i den kyrka han själv säger sig tjäna kan vi inte avgöra - kanske det är både-och. Men helt klart har han dragit andra slutsatser än en annan kritiker av biskopar och påve - heliga Birgitta.

3 kommentarer:

jajamens BLOGG sa...

Bra skrivet! Den kristna tron, kyrkorna och kristenheten är under allt intensivare angrepp. Jag behöver alla argument jag kan hitta för att försvara oss mot det. De som ägnar sig åt sådant strider alltid under dubbla fanor. De framträder officiellt under hänsynens och empatins fana men deras antikristna, ateistiska fana är betydligt större.

Man anklagar inte hela Svenska Fotbollsförbundet om en fotbollsledare förgriper sig på något barn, ej heller hela förskoleväsendet när någon pedofilfall upptäcks bland förskollärarna. Men i det här fallet ger man sig på hela den katolska kyrkan.

För mig finns här en tydlig bakomliggande agenda - att slå sönder den katolska traditionen och tvinga den till liberala reformer så att den passar de, i grunden ateistiska föreställningarna om hur en kyrka ska verka i dagens värld. Men slutliga målet är kyrkans och kristendomens fullständiga förintelse som en samhällsfaktor. Dessa krafter hoppas om en ateistisk samhällsordning i hela världen (inte bara i Sverige där man i praktiken har lyckats med sitt uppsåt) som enl dem kommer att befria människan från mycket ont. I själva verket åstadkommer man den raka motsatsen och tecknen på det blir allt tydligare, bl a i vårt svenska samhälle.

P.S. Jag vill uppmana troende bröder och systrar, som har bra kunskaper inom Bibelns syn i kvinnofrågan (och inte lika het temperament som jag), att ta del i en debatt som jag har deltagit i, där Gud, Jesus och Bibel smutskastas å det grövsta:

http://parnassen.wordpress.com/2010/03/26/bjasta-kvinnosynen-i-bibeln-bibelns-diktat-man-rader-over-kvinna-stackars-linnea/#comment-6884

Även här handlar det om ”strid under dubbla fanor”.

Staffan D sa...

Ja: Grundtesen i media idag är att "allt kristet är fel, fel, fel -- och allt mot-kristet, antikristet är bra. Inte nödvändigtvis mycket bra, men dock bra."
Att media gillar t.ex. likströmsdrift blir därför en självklarhet. Men ibland är det lustigare än så. Ett helt fascinerande exempel på min tes är nämligen murvelvärldens inställsamhet inför islam.
Man skulle väl ha trott att de som goda ateister skulle ha ogillat, för att inte säga avskytt, ayatollorna och mullorna och deras önskan att lägga hela tillvaron under Allahs och hans tjänares välde.
Men nej. Kritiserar man mullorna är man "islamofob". Och sedan den etiketten klistrats fast, är all saklig debatt onödig -- det gäller därefter bara för murveln att visa sitt avståndstagande från all sådan "fobi".
Är inte detta näst intill ett gudsbevis? När det verkligen gäller -- som i våra dagar, alltså -- satsar man inte på ateismen, utan på Kristus-fientligheten. Det är inte gudlösheten utan Kristus-hatet som väger allra tyngst i mediaternas världsbild!

jajamens BLOGG sa...

Media avskyr islam lika mycket men håller god min för att inte bryta mot lagen om ”hets mot folkgrupp”, och för att inte öka missnöjet med de muslimska invandrarna. Samma media har arbetat hårt mot att sekularisera det svenska folket och idag är de troende kristna egentligen också i minoritet. Men det bryr sig media inte om. Kanske vaknar de när moskéerna blir fler än kyrkorna - kanske. Men tillsvidare regerar Kristus-hatet.

P.S. Vill be den här bloggens läsare att skriva ett stödjande ord till Birgitta på hennes blogg:
http://katolsktro.blogspot.com/2010/03/det-finns-ett-annat-satt-att-leva.html