2010-02-19

Om Aftonbladet och den "katolska infiltrationen" i Surahammar

På tal om sekter så har Aftonbladet blivit tipsade om att Opus Dei, en personalprelatur inom katolska kyrkan, köpt Surahammars bruksherrgård. Aftonbladet avslöjar att "här startar sekten skola". Att det rapporterats om detta fastighetsförvärv redan den 10 december i lokaltidningen VLT tycks inte bekymra Aftonbladet, inte heller att det av den sakliga notisen där framgår att herrgården blir en kursgård för vuxna och ingen flickskola. Från invigningen rapporterades också i lokaltidningen.

Men Aftonbladets artikel, av läsarna snabbt klassad som bottenrekord, följs obekymrat upp av två till, där man får veta att Opus Deis stiftelser äger flera fastigheter, ve och fasa. Och de "lägger miljoner på fastighetsaffärer". Jo - det behövs ju miljoner idag för att köpa minsta lägenhet. I faktarutan utmålas de mest fasansfulla ideal:

Dess medlemmar förpliktar sig att söka personlig kristen fulländning samt att sträva efter att införa de kristna idealen i yrkeslivet. De kämpar även aktivt mot kvinnans frigörelse, abort och homosexuellas rätt.

Dessutom att

Prästerna är enbart män.

Man kan här inte undgå att fascineras över journalister och redaktörer inte hittat det fantastiska redskap som heter Internet. På några sekunder kunde man då låtit bilda sig lite om katolska kyrkans ideal. Jo - katoliker strävar alla att leva efter kristna ideal, vi kämpar aktivt mot abort (vem borde inte göra det?). När det gäller homosexuellas rättigheter så lär vår kyrka att de har exakt samma rättigheter som alla andra och de begränsas av exakt samma Guds bud som gäller oss alla. Och sist men inte minst är det ju nästan komiskt när man menar att denna katolska organisation aktivt skulle begränsa kvinnors frigörelse, när det i varje artikel framträder bara kvinnor som talesmän för stiftelsen, unga yrkeskvinnor som knappast verkar försagda och radiostyrda.

Och javisst - hos Opus Dei är alla präster män - såsom i hela katolska kyrkan och alla andra apostoliska kyrkor över hela världen.

Precis som många andra katolska organisationer - inte minst ordnarna - utgör Opus Dei ett slags andlig bensinstation för de troende lekmännen. Det finns olika spiritualiteter och tyngdpunkter som tilltalar lite olika karaktärer. Vare sig det handlar om reträtter eller kurser så är det en rikedom att vara tacksam för att initiativ finns som erbjuder något annat än vad våra statliga och kommunala inrättningar vare sig vill eller kan åstadkomma. Vi har ju också de 179 folkhögskolorna som ägs av idéburna organisationer och stiftelser, däribland Pingstkyrkan, IOGT-NTO, Arbetarrörelsen, LO och Vänsterpartiet. Vad som gör att Aftonbladet finner det så sensationellt att en stiftelse med katolska ideal driver kursgård, det skulle vi gärna vilja veta - "fel" idéer kanske?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Fel ideer?

Visst är det fel att inkräkta och inskränka människor frihet.

De är reaktionära!

Reaktionär sa...

"Bona folkhögskola ska vara ett forum för radikal samhällsdebatt där arbetarrörelsen, vänsterns, kvinnorörelsens och solidaritetsrörelsernas värderingar utgör grunden."

Denna skola har gymnasiekurser i "Marx och politisk ekonomi". Lönerna betalas av skattepengar.

Nej, ingen risk: Inga skandalartiklar om det.

Anonym sa...

Aftonbladet har ett helt bjälklag i ögonen på sina journalister som uppträder som "flisjägare" mot allt katolskt