2008-12-27

HomO luftar sina fördomar

Efter Reuters lyckade kupp att lägga lämpliga ord i påve Benedikts mun som får honom att framstå som om han vill ha skottpengar på homosexuella (ja - faktiskt inte långt därifrån) så har debatterna rasat i bloggarna. Men också en del tidningar har tagit upp frågan. DN har redan nämnts, och Dagen har också förstått att det var något som inte stämde. I Smålandsposten så beskriver man i ledaren attacken mot påven och ställer några mycket bra frågor. Man har uppmärksammat att bloggen Second Opinion frågat kanslichefen på Ombudsmannen för diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) George Svéd, vad han tycker om saken. Han kommenterar de förmenta uttalandena av påven på följande sätt:

Den religiösa delen är fullt förståelig, vilket har sin grund i den kyrkliga rädslan. Men det är underligt att man vill tillskriva religiösa extremister så pass stort utrymme.

Han menar alltså ledaren för världens 1,5 miljard katoliker, den största religiösa grupp vi känner, en femtedel av världens befolkning.

Vidare säger han att homosexuella handlingar är skyddade i "internationella överenskommelser" och

Det är påven som är knäpp och inte överenskommelserna.

Han kritiserar att DN så okritiskt tagit in uttalanden från påven utan kommentarer:

DN borde ha problematiserat påvens homofoba åsikter

tycker denne ämbetsman.

Men vi vet ju nu att allt var en så kallad tidningsanka, fabricerad av Reuters och distribuerad av AFP och TT. (Vi har kontaktat TT och de verkar inte förstå att ordet "sade" är samma sak som att mena att någon faktiskt sagt något).

Här finns dock en rad andra anmärkningar att göra. Om kanslichefen på HomO menar att katolska kyrkans ledare är en religiös extremist, vilka företräder då en normaluppfattning - den svenska staten, eller dess regering med fyra högst nyckfulla minoritetspartier?

Tjänstemännen måste också kunna lära sig att skilja mellan katolska kyrkan som religionsutövare och som "expert på mänsklighet" - aktör i alla frågor som rör mänsklighetens öde. Det grovt felciterade talet var inte påvens jultal till världen, utan en sammanfattning av året till hans närmaste medarbetare.

Att George Svéd anser att tidningarna inte kan återge påvens uttalanden utan att "problematisera" är också intressant. Kan inte läsarna själva klara tolkningen? Och varför ska just nyheter från Vatikanen behöva "oskadliggöras"? Kanske även kristna är i behov av "problematisering" - ganska ofta till och med - av det som myndigheter och media förmedlar.

Kanslichefen på HomoO avslöjar också sin fördomsfulla inställning till katolska kyrkan. Det klär inte en ämbetsman som är satt att skydda svaga grupper mot diskriminering. Eller som Smålandspostens ledare pregnant frågar:

Förstår en ombudsman som jobbar med diskriminering att han exkluderar inte minst invandrade katoliker i Sverige med sitt språkbruk?

Vi väntar också spänt på att den "fördjupande" och "nyhetskorrigerande" journalistbloggen Second Opinion ska korrigera sin fördjupning om påvens "homofobi", där således knappast en stavelse har med verkligheten att göra.

1 kommentar:

LIDIYA sa...

Jag tycker att HomO-ombudsmannens uttalanden är fruktansvärda och uppseendeväckande!

En sådan tjänsteman måste få sparken, eller är han skyddad av systemet?

Går det inte att stämma HomO för diksriminering eller förtal?

Jag tycker absolut att Stockholms Katolska Stift skall gå vidare med detta.
HomO är inte lämplig i sitt ämbete.