2008-12-24

Dagens Nyheter nyanserar snabbt

På dn.se har Clas Svahn blixtsnabbt och mycket förtjänstfullt (julafton!) reagerat på vår analys, och refererat till denna sida. Vi kan bara tillägga att självklart så finns det i talet anspelningar på en modern livsstil, som även innefattar ett bejakande av homosexuella relationer. Men detta är alltså inte huvudpoängen, utan emancipationen - frigörelsen från ett universellt sammanhang, en "människans ekologi". Detta är ju fjärran från att fördöma enskilda grupper eller personer. Man kunde ju i sådana fall lika gärna fantisera om att påven fördömer alla som lever samman utan att gifta sig, eller alla som utövar barnbegränsning, eller de som manipulerar med embryon. Eller julkonsumenternas brist på helhetstänkande. Det finns en rad tänkbara målgrupper. Men man har plockat ut homosexuella och transsexuella för att få en sensation som passar i tiden.

Inga kommentarer: