2017-01-09

Ovärderlig informationskälla upphör

Den tråkiga nyheten når oss att Sandro Magister lägger ner sin krönika i veckotidningen l´Espresso, kallad chiesa, som han drivit alltsedan 2002.  Vi vet inte anledningen till detta.  Dock kommer lyckligtvis hans privata blogg "Settimo chieli" finnas kvar, det mesta där är på italienska dock.  Sandro Magister är ännu en av de mest betrodda "vatikanister" som förmedlar nyheter och reflektioner direkt från Rom. Han lyckades som journalist inmuta ett alldeles egen hörn av den vänsterliberala tidningen l´Espresso, Reppublicas veckotidning, med en upplaga på 200 000. Där har han rapporterat om olika händelser världen över, med fokus på  för hur kyrkan uppträder,  hur den tolkar uppenbarelsen, konflikter, trender, röster. Han har haft ständig bevakning av allt kring påven, inte minst resorna. Han har även förmedlat översättningar av artiklar från andra författare, intervjuer och länkar med mera. Han lät med tiden hela innehållet löpande översättas till engelska, spanska och franska, varvid webbversionen blev en standardkälla för alla med genuint intresse för katolsk mediebevakning. Den nådde då en läsarkrets av dryga hundratusen användare, varav 20 % i USA.

När man talar om en vatikanist menas en person med för det första gedigen kunskap om kyrkans lära, historia och organisation. För det andra med goda kontakter. Sist men inte minst ett gott omdöme att skilja rykten från verkliga fakta, stor självständighet och integritet, och kunna motstå frestelsen ha "dolda agendor".

Vi skulle knappast kunna tjäna våra läsare utan dessa pålitliga informationskällor. Med Sandro Magister har vi samarbetat under många år. Vår redaktion har översatt mer än hundra  artiklar från hans penna, alla publicerade på katobs.se. De kännetecknas av stor kunskap och inlevelse i kyrkans inre liv.

Ibland har Sandro Magister tagit parti, det är ofrånkomligt. Då löper man också risken bli motarbetad av dem som inte håller med. Men för de mera personliga uttrycken har han använt sin blogg Settimo chieli, och det kommer han av allt att döma fortsätta med.

År 2010 sammanträffade vår redaktör med honom i Rom, och resultatet blev denna intervju. Han fick då, som tack för alla bidrag, mottaga katolska domkyrkans Sankt Eriksmedalj som skänkts redaktionen av vår grundare msgr Johannes F. Koch. Det rörde honom.



Inga kommentarer: