2016-05-16

Förvirrat om abortförbud (2)

I söndagens "Godmorgon världen" "kåserar" kulturjournalisten Ulrika Knutsson om aborter. Hon driver tesen att abortförbud är något som hittats på i senare tid.

Också katoliker har grälat om saken, menar Knutsson triumferande. Sade inte Thomas ab Aquino att vi blir människor gradvis, men hänvisning till Aristoteles?

Tanken att abort är synd kom till först på 1800-talet, påstår Knutsson, och missar helt att våra tidiga landskapslagar grundades på katolsk etik och undervisning; "bälgmord" var strikt förbjudet, men det var inte kvinnan som straffades, utan den som medverkat till att det kunde ske. Att de kristna skulle tagit över abortförbudet - angivet redan i Didache på 70-80 talet e.Kr. -  från romarna på grund av bristen på barn är bara en av hennes absurda slutsatser.

Illegala aborter blev industri på 1900-talet, sägs det vidare. Och naturligtvis levereras "Klintbergare"  (vandringshistorier) på rad, att aborter genomförs med kemtvättsgalgar om det illegaliseras etc.

Grundtesen är att det finns en manlig konspiration här mot kvinnan. Det går inte bra

när filosoferna, prästerna och domarna har försökt bestämma över hennes kropp

Är detta uttalande inte ett bevis på den svenska skolans misslyckande? Ty för denne högst bildade kvinna verkar biologin vara ett helt vitt område i kunskapsbasen. Här finns inte en enda tanke att vi faktiskt vet betydligt mer om hur en människa kommer till idag än på Tomas ab Aquinos tid. Det var ju först Leonardo da Vinci  som beskrev ett foster i livmodern detaljerat.

Idag vet vi att det redan innan en människa av honkön föds, finns hundratusentals ägganlag i hennes äggstockar, redo att mogna ut till könsceller, var och en med sin fullständigt unika genuppsättning. De är inte delar av kvinnans egen vävnad, de kommer alla att lämna hennes kropp. Det befruktade ägget växer inte fram som ett utskott av kvinnans kropp, utan det får bara näring och syre från hennes blod. Allt annat är unikt.Vad  läroböcker, ungdomsmottagningar och mödravårdscentraler inte kan visa idag. Ett 12 veckor gammalt mänskligt foster. Allt finns redan - hjärta, hjärna, sinnesorgan, till och med matspjälkningssystem.  Källa: http://www.babycenter.com

Sedan vår abortlagstiftning kom till 1973 har tekniken utvecklats enormt. Man kan idag skapa konstgjorda livmödrar och rädda för tidigt födda redan i 22:a veckan, vilket visar att vad "kvinnans kropp" i första hand erbjuder, är en livsmiljö för en mycket ung och mycket skör människoindivid. Med tredimensionellt ultraljud kan man följa utvecklingen in i minsta detalj, och det råder inget tvivel om att allt finns redan från befruktningen, all den unika information som binder ihop vår lekamen. Organbildningen är i princip färdig redan i vecka 9, därefter handlar allt om tillväxt. Redan i tredje veckan påbörjas vårt tidigaste sinnesorgan - örat - att bildas. I vecka åtta finns hörsel.

Även hos en vuxen människa byts flertalet celler ut inom en period av sju år. Det som är en människa är framförallt alltså - information. Inte materia. Idag är livmodern den farligaste platsen att vistas på, alla kategorier. Här råder ingen nolltolerans, här finns inga skyddsombud eller regler eller rättigheter, utom en: Kom ihåg, här är varje individ helt utlämnad åt sin mamma, om hon vill ta emot livet eller ej. Ett annat liv.

Om Ulrika Knutsson vill att abort ska vara en kvinnans egen rättighet, att inget ska få påverka henne, inte vetenskap, inte filosofi, och allraminst religion, och att samhället ska stå henne bi att få den gjord -  må det vara hänt. Men det är falskt att spinna in budskapet i masker av felinformation och med hänvisning till medeltidens kunskaper om människans fysiologi. Säg som det är: "Vi vet att det handlar om att döda en oskyldig människa, och vi tycker att detta är en rättighet varje kvinna har, utan inblandning från andra, inte ens den man som kunde bli far till ett barn. Och självklart är det en skyldighet att vår allmänna sjukvård skall ställa upp med läkare och barnmorskor för att få saken gjord, kliniskt och effektivt."

2 kommentarer:

Rebellas andra sa...

Om man gör en googlesökning på den där fosterbilden - en bildsökning - får man resultatet

"Bästa gissning för bilden: 16 weeks pregnant baby"

Vad har Katolsk observatör för kommentar till det?

Min egen kommentar är att abortmotståndare generellt sett (sagt utan att ha någon större uppfattning om Katolsk observatör, jag tror jag är inne på den här bloggen för andra gången) märkligt konsekventa. Visar man upp bilder på gravida kvinnor i samband med artiklar om abort, foton eller tecknade, har de så stora gravidmagar att abort i Sverige vore olagligt (dock inte i alla länder, exv. amerikansk abortlagstiftning och -praxis skakar jag på huvet åt, av många skäl). Visar man upp foster, aborterade eller som här en bild på fosterutvecklingen, påstår man att embryot/fostret/barnet är i tidigare stadium än de är. Teckningar överdriver konstant de tydligt mänskliga dragen på fosterstadier där detta är helt orealistiskt, osv.

Den här har jag sett spridd - alltså inte artikeln, utan bilden - av mänskor som helt allvarligt tror att ett tolvveckors foster ser ut så här.
http://www.snopes.com/photos/medical/12weekfetus.asp

Med tanke på att inte helt få länder har tolvveckorsgräns för fri abort är det ganska stor skillnad på att visa upp ett tolvveckors embryo (per definition går gränsen där) och sextonveckors foster. Skälet är förstås att tolvveckorsfostret inte alls ser lika mänskligt ut. Detta ska vara tolv eller 13 veckor, lite oklart på sajten där jag hittade den (det finns också två sätt att räkna, så tja)
http://www.blimamma.se/wp-content/uploads/2007/06/162954.jpg
Definitivt ingen bebis i miniatyr. Inte heller någon cellklump, där håller jag absolut med dig. Rent biologiskt slutar den beskrivningen att vara vettig en vecka eller två efter befruktningen.

Men det är ju inte riktigt det de är ute efter, de som säger så. Deras inställning förändras ytterst sällan av såna här bilder. De menar "det är ännu ingen människa/person/skyddsvärd person" eller nåt ditåt. Vilket jag kan hålla med om (men förstår att folket här inte gör).

Editor/KATOLSK OBSERVATÖR sa...

Det stämmer att det kommit in fel bild. Tack för påpekandet! Och ja, vi känner till dockbilderna. Och ja , vi vet att Lennart Nilssons rörande bilder var alla arrangerade med hjälp av döda aborterade foster. Men vad ändrar det i sak? Från tidiga barnaår tills vi blir gamla undergår vi stora förändringar - inte många atomer är desamma ens, Ändå upplever vi oss vara samma person, samma "jag". All annan uppfattning skulle öppna för total godtycklighet gällande mänskliga rättigheter och skyddande av liv. Bildtexten är dock korrekt; allt finns redan efter tolv veckor.