2013-05-11

OBS och de farliga katolikerna

Kulturprogrammet OBS uppmärksammade i veckan proteströrelsen La Manif pour tous (se nedan) genom ett inslag av frilansjournalisten Johan Tollgert. Han hade träffat en av galjonsfigurerna i rörelsen,  den karismatiska  artisten Frigide Barjot. Tollgert gör i sin betraktelse allt för att framställa rörelsen som något obehagligt förtäckt kristet; man har

i rörelsen medvetet valt bort många symboler för den kristna tron.

Tollgert kan inte dölja sin antipati till det hela:

Hundratusentals, ibland över miljonen människor har vid flera tillfällen protesterat mot lagen om samkönade äktenskap - i landet som gav oss "frihet, jämlikhet och broderskap" 

Men i samma land bryr man sig inte om 60 % av befolkningen, Tollgert. I inslaget frammanas bilden av en farlig högerrörelse, beredd att ta till våld:

Kanske är det för att få mer makt som man inom rörelsen nu vill utvidga protesterna. Man vill bli en politisk falang av högern att räkna med.

Från rörelsens håll sticker man inte under stol med att man i å med fortsatta demonstrationer vill få hela samhället i gungning, utlösa en politisk kris, kanske t o m störta presidenten eller åtminstone få till nyval.Vi vill utlösa vår Majrevolt, säger alltså Frigide Barjot och tillägger att vissa av rörelsens anhängare manar till kravaller i maj - där blod ska gjuta på boulevarderna - om så behövs!

Och Tolgert tillägger sarkastiskt:

Hur man får ihop detta resonemang med religion å tro har man inte förklarat.

Ett roligt tillspetsat uttalande blir här till ett hot om blodiga kravaller, och Tolgert citerar vänstertidningen Marianne, att detta är

de småborgerliga och reaktionära katolikernas uppror.

Mera vinklat än så kan man väl knappast framställa fenomenet. Miljoner fransmän protesterar mot lagar som uttrycker en politisk vilja att förändra samhällets grundvalar, i strid mot vad halva befolkningen tycker och utan att några behov av detta har uttryckts. Det är intressant också att just OBS kulturkvarten så gott som alltid har förknippat kristna och katoliker med något negativt, farligt, oönskat, något främmande som det råder en sorts självklar konsensus om att det ska bekämpas.

1 kommentar:

Anonym sa...

Min erfarenhet aer att vaensterns representanter vanligtvis aer de mest "smasborgerliga" och "reaktionaera".