2013-04-11

Ortodox ledare med katolsk kvinnosyn

I många tidningar världen över kunde man igår läsa om ett uttalande av patriarken Kirill I av Moskva och hela Ryssland angående feminismen. Även DN hade en svensk variant av nyheten, som kablats ut från Reuters. Den ryske kyrkoledaren skulle enligt artikelns ingress varna landets kvinnor

för feminismen som han menar kan skapa en ”illusion av frihet” när kvinnorna istället borde rikta sitt fokus mot barn och man. 

 Det rapporteras vidare hur han

såg hela Ryssland hotat om kvinnorna skulle få för mycket att säga till om: "Mannen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet."
  
Bilden är framkallad och kopierad; här har vi med en patriark att göra, som ser ner på kvinnan och vill se henne för alltid inlåst, som en slav, i hemmet med barnen, medan mannen gör affärer och roar sig. Till detta avbildas patriarken med president Putin, och det sägs hotfullt och dramatiskt att

den ryska ortodoxa kyrkan är en maktfaktor att räkna med då tre av fyra ryssar bekänner sig till den och patriarken själv har nära band med landets president Vladimir Putin,

Men går man till källan, några citat från patriarken i ett möte med ortodoxa kvinnor, så får man en helt annan bild. Där förklarar han nämligen att feminismen proklamerar en frihet för kvinnan, som finns enbart utanför äktenskapet och familjen, som om kvinnan skulle egentligen finna sig själv enbart om hon reser sig upp emot de värden som familjen representerar. Han konstaterar att de flesta feministaktivisterna är ensamstående. Men han säger också att det absolut inte är något fel om kvinnan gör karriär, går in i politiken, affärsvärlden, överallt där det idag mest finns män. Men prioriteringen måste vara tydlig.  Kvinnan är eldvakten i hemmet, och mitten i familjelivet. Om denna viktiga funktion bryts upp på ett generellt plan så hotas både familj och samhälle.


Det sprids idag enligt patriarken

en uppfattning att kvinnans uppgift (som mor och centrum i hemmet) är förnedrande, att det finns högre och mera värdiga plikter och att en kvinnas kall  - och jag vill verkligen kalla det för ett kall - placerar henne i ett underläge gentemot mannen

Patriarken berättar sedan att han nästan aldrig sett en familj där kvinnan varit i underläge gentemot sin man:

Om man sätter ett förstoringsglas och tittar ordentligt, särskilt på mannen, och analyserar informationen, så ska det stå klart vem som egentligen är huvudet i familjen

Här får man alltså en bild som är den totala motsatsen till vad Reutertelegrammet försöker förmedla. Patriarken nedvärderar inte kvinnan, utan han är orolig över att kvinnan nedvärderas genom att hennes kall som mor och husmor framställs som något ovärdigt och begränsande. Detta är också vad den katolska kyrkan lär och alltid har lärt. Kvinnan har ett kall som hon fått av Gud, nämligen att bära livet och föda det. Hon kan ha också andra kall, men detta är unikt.  Påven Johannes Paulus II skrev i sitt apostoliska brev Mulieris dignitatem:

The moral and spiritual strength of a woman is joined to her awareness that God entrusts the human being to her in a special way. Of course, God entrusts every human being to each and every other human being. But this entrusting concerns women in a special way - precisely by reason of their femininity - and this in a particular way determines their vocation.

Här utnyttjas ett uttalande alltså genom att användas så att det kommer att visa raka motsatsen till vad som egentligen var uttryck för. Genom att plocka och redigera och saxa kan man få fram det man vill, och det man vet kan säljas. Den pressetiska delen får eventuellt de tidningar som köper produkten ansvara för, det behöver inte förfalskaren/nyhetsbyrån ta hänsyn till.

Men om man nöjer sig - som DN - med att konstatera att

"Faktum kvarstår. Han sa allt det andra (det som återgavs i DN, red.) också."

då har man lagt den pressetiska ribban på en betänkligt låg nivå. 

2 kommentarer:

Hans-Georg Lundahl sa...

Kan tillägga till patriarchens uttalande att vissa qvinnocarriärer skapats på bekostnad af enskildas och af enskilda mödrars friheter.

Förlängd skolpligt skapar carriärer för lärarinnor.

Fler anledningar att döma ut en menniska som psyk-sjuk (tjockare DSMH) skapar fler arbetstillfällen för sjuksköterskor och andra inom psychiatrien.

Fler anledningar att taga barn från föräldrar skapar felr arbetstillfällen för plustiruskor, som Astrid Lindgren kallade dem.

Anonym sa...

Ett varmt tack till Kirill I som naturligtvis har insett att den radikala feminismen som behärskar väst och omfamnas av framför allt den intellektuella "eliten" är farlig för hela samhallet. Och att ytterst kvinnorna själva är de som får betala det högsta priset för den skenbara "frigjordheten" som hyllas och frodas i medierna.