2012-08-17

Ändamål och medel

Skandal, förtryck, protester, oskyldigt dömda... Tre "flickor" döms för att ha sjungit i en kyrka och protesterat mot makten fängslas - är det inte maktens orättvisa våld gentemot några oskyldiga intellektuella, som bara följer sitt samvete och använt sin rätt att yttra sig? Så låter ju de flesta rapporter, inte minst de vi får genom Sveriges Radio, där den revolutionära romantiken får flöda fritt, utan varje uns av faktagranskning. Man låter sig snällt manipuleras - och vara redskap åt en organisation med just det målet.

Bakgrunden är emellertid betydligt mindre svart-vit (ont mot gott). Vi ska här inte gå in på Rysslands politik utan bara titta lite närmare på vad som står bakom de tre kvinnorna som idag fått sitt tvååriga straff - vi tar inte ställning i just den frågan.

För det första är "flickorna" i själva verket tämligen erfarna kvinnor, 22, 24 och 30 år gamla, med både akademiska studier, yrkesliv och äktenskap. Två av de tre har barn, fyra och fem år gamla. Alla kommer  de ursprungligen från en konstnärsintelligentia i gruppen kallad "Voina" - krig. Bakom dem finns alltså - män med idéer. En av grundarna, Pyotr Verzilov,  är make till den som brukar kallas den "vackra",  Nadezhda Tolokonnikova, förklarar utförligt upplägget. Det som i aningslöst media kanske uppfattas som mobilfilmer från allmänheten är i själva verket  produkter av gruppens professionella fotografer (15 till antalet) och noggrant utvald inbjuden press.  Man skapar så att säga en  dokumentär image - detta för att den gör sig bättre på Youtube. (Men den uppmärksamme kan räkna till åtta olika kameravinklar inne i katedralen, och en omfattande redigering är gjord av både bild och ljud.).Det framkommer också att gripandet inte skedde i samband med framträdandet i katedralen, utan efter den omfattande publiceringen av filmprodukten, en vecka senare.

I föredraget i Oslo berättar denne provokatör om olika projekt som gruppen genomfört - allt med ett enda syfte: att provocera makten och framkalla publicitet för att skapa opinion mot "systemet". I bakgrunden finns också någon form av finansiering, om donationer frågas det hela tiden. Ty få i gruppen har något arbete. Ideologen Oleg Vorotnikov har inte haft inkomster sedan 1998, han vägrar betala för mat och husrum, och försörjer sin familj genom att stjäla. "Vi betalar inte för maten, vi stjäl den. Hade vi pengar skulle vi använda dem till viktigare saker", säger han i en intervju i Der Spiegel.

Bland de aktioner som Pyotr Verzilov redovisar är bland annat: en laserprojicering av en jättelik dödskalle över parlamentsbyggnaden en tidig morgon, framförande av punklåt utanför ett fängelse, med budskapet att alla borde friges, och nu alltså den så kallade "punkbönen" i en katedral. Bön ja - snarare en uppmaning till Guds Moder Maria att bli feminist och kasta ut Putin...och patriarken kallas  "Herrens sk_t."

St. Maria, Virgin, Drive away Putin
Drive away! Drive away Putin!
(end chorus)

Black robe, golden epaulettes
All parishioners are crawling and bowing
The ghost of freedom is in heaven
Gay pride sent to Siberia in chains

The head of the KGB is their chief saint
Leads protesters to prison under escort
In order not to offend the Holy
Women have to give birth and to love

Holy shit, shit, Lord's shit!
Holy shit, shit, Lord's shit!

(Chorus)
St. Maria, Virgin, become a feminist
Become a feminist, Become a feminist
(end chorus)

Church praises the rotten dictators
The cross-bearer procession of black limousines
In school you are going to meet with a teacher-preacher
Go to class - bring him money!

Patriarch Gundyaev believes in Putin
Bitch, you better believed in God
Belt of the Virgin is no substitute for mass-meetings
In protest of our Ever-Virgin Mary!

(Chorus)
St. Maria, Virgin, Drive away Putin
Drive away! Drive away Putin!
(end chorus)

Han nämner också i förbigående en annan aktion. Den 23 februari 2008 kopulerade och onanerade sex medlemmar offentligt (i det biologiska muséet) ) och inför gruppens egna kameror i en scen som knappast  någon anständig människa ens kunde uthärda att se. Pyotr Verzilov var själv med och hade samlag med sin gravida hustru, den i västpressen så omhuldade Nadezhda Tolokonnikova, fyra dagar innan hon nedkom med en dotter. Man kallade aktionen ""F_ck for the heir Puppy Bear!" med undertexten "A political rally of the "United Russia Young Guard". Allt finns både på film och i bloggar, tillgängligt för alla, även vår journalistkår. Men denna brottsliga "performance"  har inte nämnts.  Märkligt nog undgick man straff för detta, som i Sverige hade lett till ansenliga dagsböter, i de flesta andra EU-länder fängelse i två år. Detta var en liten missräkning för gruppen bakom aktionen, som inte uppmärksammades mycket.

En av deltagarna argumenterar för denna offentliga gruppsex:


Today the innovative art-language is the only instrument to understand the xenophobic nonsense and chaos, which are around us. By our actions we depict the portrait of this crazy world. And make the world see it and get horrified. For example, our Fuck for the heir – Medved`s little Bear! - on the eve of Medvedev's election - was a portrait of the pre-election Russia, where everyone metaphorically fucks each other.

Det sexuella elementet finns överallt. En annan aktion bestod i att måla en jättepenis på en bro i Petersburg. när sedan bron öppnades så var detta den utsikt som säkerhetspolisen fick från sina kontorsrum, som ligger mittemot.

Ytterligare en aktion bestod i att en man klädd i prästkappa och polismössa fyllde en varuvagn i en butik och gick ut utan att betala. Symboliken skulle vara: Präster och poliser stjäl från folket. Dessvärre ingrep inte personalen, och effekten gick inte fram av detta heller...Den nu dömda Yekaterina Samutsevich har tidigare släppt ut en mängd kackerlackor i en domstolslokal, och en polischef fick en tårta intryckt i bröstet när han öppnade sin dörr. Även dessa tilltag lämnades ostraffade av rättvisan.

En verklig förgrundsfigur, som närmast kan betraktas som sektledare, är konstnären Alex Plutser-Sarno. Han är regissören bakom aktionerna, förekommer ibland i bakgrunden, som på det biologiska museet då han klädd i frack och hög hatt, står och betraktar spektaklet. Han har prisat kvinnorna för det modiga framträdandet i katedralen. Själv har han dock gömt sig utomlands. På hans blogg redovisas nogsamt varje artikel om gruppen, och vilken reaktion aktionerna väckt.

Man drar sig heller inte för ren vandalism, som att välta polisbilar. Här ser vi ett exempel på en sådan aktion:

On the night of September 15th, on the eve of the Biblical Judgment Day, in the center of St. Petersburg, Voina overturned 7 police cars with drunk corrupted cops inside.Alexei Plutser-Sarno, the group’s media artist, proclaimed: “On the Judgement Day cop has to kneel down and beg us, workers of fine arts, for forgiveness. The God's punishment is coming. Repent your sins, two-faced dirty dealin' cops!”. This action was a demand to reform the corrupted Ministry of Home Affairs. Två av grundarna, Oleg Vorotnikov och Leonid Nikolayev,  har tidigare fängslats, inte för några verbala angrepp, utan för att ha vält polisbilar, men de frigavs efter tre månader mot borgen (20 000 dollar). Som hämnd har Oleg lovat förstöra statlig egendom till ett värde av 100 000 dollar. De riskerar fängelsestraff ännu, och har relegerats från sina studieplatser. Då fanns dock inga protester från väst. Kanske för att de är män?

Vad det handlar om är alltså en grupp anarkister, som med hänvisning till konstens politiska uppgift anser sig kunna bryta lagar och provocera ordningsmakt och det politiska system. Det må finnas anledning till kritik av den ryska politiken - men man förvånas över hur många röster det finns som stöder dessa utstuderade och allt annat än parlamentariska metoder, som enbart är till för att väcka uppmärksamhet, och inte tycks beakta det som vanligt folk betraktar som heder och anständighet. Man har samlat på sig ett antal lagbrott, och närmast visat besvikelse när rättvisan inte ingripit. Man har inte bara visat sin avsky för korrupta politiker, oligarki och politisk likgiltighet, man har också uttryckligen visat sin avsky för ett samhälle där normer ingår överhuvudtaget och flera tongivande  i gruppen hävdar den totala friheten, inte bara i konst och i att uttrycka sig, utan även i sättet att leva  - anarkistens hopplösa dröm.

Huruvida de tre nu dömda medlemmarna delar den synen framgår inte riktigt av deras vittnesmål i rätten, som alla är välformulerade och alla framhåller de sig själva som ärliga och välmenande och inga huliganer. Solzhenitzyn citeras bland andra. Men om denne det fria ordets gigant hade sett att sexualiteten och det heliga kyrkorummet användes på detta sätt vet vi nog vad han hade tyckt.

Se även:
Western media concealing facts about female rock band’s desecration of Russian cathedral
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ett stort tack till katobs för denna upplysning! Ni har avslöjat det hela! Hoppas ni skickade detta även till den styrande media maffian!

Anonym sa...

Tack för en mycket välskriven och underbyggt text! Det är inte alltför ofta dessa texter står att läsa i dagstidningarna längre.