2009-10-27

Ekumeniken är död - leve ekumeniken!

När påven öppnar dörren för anglikaner som känner sig kallade, att behålla sin rit och ändå uppgå i den apostoliska gemenskapen med påven, så handlar detta om ett historiskt beslut. Det är ett ekumeniskt konkret framsteg som kan beröra tiotusentals troende. Redan kan man räkna många anglikanska präster som kan tänka sig att konvertera och sätta sig på skolbänken. Rörelsen Forward in Faith har tusen, sedan tillkommer Traditional Anglican Community med hundratals präster. Hur många som kommer att söka sig under påvens jurisdiktion är okänt - men intresset växer snabbt.

Detta måste väl ha skapat stora rubriker? I England - ja. Härhemma har det inte kommenterats med en enda rad på Svenska kyrkans hemsida, och dess biskopar har inget sagt. Man har väl varit fullt upptagen med sin egen splittring kanhända. I Kyrkans Tidning fanns endast en liten notis med den märkliga, och fullständigt missvisande, rubriken:

Anglikansk konvertit slipper celibat

En del medier pekar på en ny form av ekumenik, som inte bara utgår från att diskutera i det oändliga för att visa ömsesidig respekt, utan fastmer siktar på den sakramentala enheten och på konkreta beslut utan att fördenskull enheten i tron förbigås. Med Svenska kyrkans beslut att ta avstånd från äktenskapets konstitution, dess sakramentala, bibliska natur, inser man att ekumenik inte är vad detta samfund önskar. Man vill gå sin egen väg, ut ur kristenheten. Det är inte svårt att instämma i det sorgfälliga konstaterande som tvenne biskopar i Church of England skrev i sitt varningsbrev till Anders Weijryd nyligen:

Det är så mycket vi inte förstår angående er situation.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kul att fler kommer tillbaks till flocken. Har sett mycket The Tudors (tv-serien) och där pratar katolikerna och påven mycket om att vara en i "flock of the faithfulls". Rekommenderas till alla som är intresserade av reformationen!

Kan dock inte låta bli att tycka det är lite löjligt att de vill vara en i flocken men ha kvar sina egna riter - varför? Antingen underkastar man sig den romerska riten totalt eller så gör man det inte alls. Det är min åsikt. Inte krävde jag en massa kompensationer när jag konverterade, utan jag gick ner på knä och hängav mig helt åt apostlarnas kyrka. Men försöker att inte döma folk, men i min värld är det lite hyckleri. /Ignatius

Johan J sa...

Håller med om att Tudorserien var kul. Spelade dock, som en god vän påtalade, kanske lite väl mycket på sex.

Det andra du för fram om riten tycker jag är helt fel. Det är en ganska modern villfarelse i den katolska kyrkan med liturgisk imperialism och likriktning. Efter konciliet och liturgireformen har vi själva fått lära och känna hur felaktig hela denna utveckling var. Engelska kyrkan hade en egen Sarumsk rit innan de antog den romerska. Det fanns en legitim mångfald innan den stora imperialistiska likriktningen satte igång.