2008-09-06

Sensus, värdegrund och människans värdighet

Vi rapporterade den 23 juli att studieförbundet Sensus sponsrar Pridefestivalen och deltog med en rad aktiviteter, som även för den mest tolerante kristtroende innebär utmaningar mot uppenbarelsens sanning. Redaktionen tillställde ett brev till förbundschefen Mats Bernerstedt. Brevet och svaret kan läsas här.

Svaret är precis så diplomatiskt som man kunde förvänta sig. Det sägs bland annat att

Vår grundhållning är att inte undvika svåra och laddade frågor. Som organisation är det också vår grundhållning att inte ställa oss bakom olika åsikter - det är den enskildes uppgift att göra.

Men här gällde knappast valet att undvika frågor, utan istället handlade det om hur bibeltolkning utifrån teorier om könets ovidkommande, uppträdanden från "komiska lesbianer", som ska få publiken att "omkullkasta normer" etc - hur
dessa aktiviteter kan förenas med studieförbundets kristna värdegrund. Dessutom är det klart utsagt att en av festivalens huvudmålsättningar var att verka för att den kristna värdegrunden upplöses och marginaliseras. "Svensk synd - bryter gränser". Synden som frälsningsväg alltså.

Studieförbundets medlemsorganisationer borde väl ändå få ett ord med i saken. Banker och andra företag som sponsrade festivalen hade väl knappast egna arrangemang i den. Men det hade alltså Sensus.

Förbundschefen hänvisar till

respekt för varje enskild människa och ett ansvar att motverka att människors värdighet kränks.

Men det är knappast respektfullt mot den enskilda människan att delta i en festival vars syfte är att försöka dölja eller - ännu värre - applådera synden. Ty ingenting är människan och hennes bestämmelse mera ovärdigt än just synd.


Inga kommentarer: