2013-02-28

Etisk härdsmälta - nu läcker den

Tidigare skrev vi om att vår politiska ledning drabbats av en etisk härdsmälta. Med detta menas att det som var otänkbart igår blir rekommenderat idag och praxis imorgon. Nu bekräftas detta. Det  statliga  så kallade medicinsk-etiska rådet (SMER) kommer med det ena uttalandet efter det andra. Man bevakar inte det medicinsk-etiska området, man snarare driver frågor aktivt för att skapa nya möjligheter inom det medicinska området. Idag kommer en presskonferens presentera ett förslag att "altruistiskt surrogatmoderskap" skall tillåtas i Sverige. Med detta menas att ett par  - eller en ensamstående? - kan göra upp med en kvinna att få "hyra in sig" i hennes livmoder för att låta en befruktad äggcell utvecklas där. Kvinnan som föder barnet ska ha fått barn tidigare, och det får inte vara på affärsmässig grund uppgörelsen sker.

Ett befruktat ägg implanteras, barnet föds men får växa upp med andra personer, inte alls säkert man eller kvinna, än den det tillbringade sina första viktiga nio månader hos. Naturligtvis utgör detta en möjlighet för ensamstående, både kvinnor och män,  och homosexuella manliga par att "skaffa barn".

Nyligen gjorde SMER ett utspel där man ville ta bort den övre åldersgränsen för IVF, alltså att en kvinna ska kunna få barn genom yttre befruktning med könsceller som plockats ut tidigare. Man anser det annars vara en åldersdiskriminering. Istället skall gränsen sättas individuellt och enbart på medicinska skäl. Att ålder och moderskap har något med barnets uppväxt att göra tyckas SMER bortse helt från.

Om man besöker SMERs hemsida blir man förvånad över vad man möter. När det finns så otroligt många etiska frågor när det gäller sjukvård. åldringsvård och patientsäkerhet, tvångsomhändertagna barn, aborttal i rekordligan mm, så tycks detta råd prioritera så marginella företeelser som IVF, surrogatmödraskap, genetisk kartläggning mm. Man har till och med ordnat en ungdomsdialog. Vad handlade den då om: en sund folkhälsa? Antidrogprogram? Etisk orientering? Sexualetik? Nej: "Assisterad befruktning". Man samlade ihop gymnasieungdomar som fick rösta med mentometrar om de gillade surrogatmödraskap, Innan dess hade man låtit ett antal, "experter" lägga ut texten: Elisabeth Rynning om att lagstiftaren ska värna de mänskliga rättigheterna: skaffa barn, undvika barn. Torbjörn Tännsjö om att samhällsregler aldrig får vara hinder för att skaffa barn, på vilket sätt spelar ingen roll. Och Ingmar Engström slutligen fick utbreda sig att det genetiska sambandet mellan barn och fostrare är helt ovidkommande för barnets välbefinnande. Så - där var grunden lagd för ungdomarna att glömma traditionell parbildning och familj som samhällsgrundade enhet. (Men - mentometerröstingen vsade dock att svaren inte gick så självklart på expertenas linje. Här fattas kanske lite förankringsarbete?)

SMER har givit ut en handbok, en "Introduktion" i etik. Här presenteras dock ingen filosofisk grund, utan i själva verket är det en politisk-ideologisk skrift i avseende att emancipera oss från den etik som västerlandet byggts upp på. Skriften innehåller så många ogrundade påståenden och rena fadäser att den nästan är skrattretande. Man drar sig inte för att till exempel försöka mala ner Hippokrates läkared till smulor. Det är ju problem att den inte tillåter abort och dödshjälp. Men detta menar man vara bevis för påverkan från kristendomen under senare tid. Detta alltså trots att Hippokrates verkade på 400-talet f Kr. (eller fvt som SMER väljer att skriva - alltså "före vår tideräkning"!) För säkerhets skull lägger man till att förklaringen till abortförbudet kan ju vara att kvinnorna inte hade något inflytande under antiken. (Bilden th visar ett papyrusfragment med eden, från 200-talet, i den lydelse som upptar även fosterfördrivning och dödshjälp.)

Samvetet vill SMER reducera till ett resultat av uppfostran och uppväxt. Man måste vara beredd ge avkall på samvetet för att anpassa sig till samhällets normer och framsteg enligt rådet.

Skriften är direkt religionsfientlig, och det är inte svårt att se spår av den extremliberala falang som representeras av flera av SMERs ledamöter, Barbro Westerholm och Torbjörn Tännsjö till exempel.

Vi har anledning att återkomma till denna statliga propagandacentral.

PS Sedan inlägget skrevs har SMER publicerat en rapport. Deras etiska överväganden och förslag är minst sagt häpnadsväckande. Man vill i stort sett avreglera hela den mänskliga fortplantningsmarknaden. Bara några punkter:

  • Äggceller och sädesceller ägs av det par eller den individ som ska använda dem, inte av givarna.
  • Könsceller och befruktade ägg från avlidna kan användas.
  • Donation av frysta befruktade ägg får ske. 
  • Befruktade äggceller ska få förvaras längre än 5 år.
  • Assisterad befruktning till ensamstående kvinnor utesluts ej. 

Med andra ord anser man det vara en mänsklig rättighet, inte en gåva, att få barn. Och man öppnar för en köp-säljmarknad som redan finns i USA och andra länder, där kvinnor kan sälja sina äggceller och en enda man kan bli biologiska fader till tusentals barn. Barnens mänskliga rättigheter, att vara önskade av den de växer inne i, att få leva med sina föräldrar, och inte vara bara reducerade till en laboratorieprodukt för utdelning, tycks inte  finnas i föreställningsvärlden hos detta etiska råd. Vi avvaktar hur de folkvalda kommer reagera. Dessvärre finns inga större förhoppningar om kunskaper i aristotelisk filosofi, kristen etik och romersk rätt - inte där heller.

1 kommentar:

Anonym sa...

Gratulation, kära katobs, till denna så elokventa och viktiga brandvarning. Som det ser ut är katobs Sveriges enda fungerande samvete!