2012-11-17

Borgs svar: Briljant, kunnigt och personligt

Det omtalade förhöret i EU-parlamentet med Maltas utrikesminister, Tonio Borg har nu hållits i Bryssel. Under dryga tre timmar utfrågades han om olika frågor i anslutning till de uppgifter han kommer att arbeta med som kommissionär för hälsofrågor. Det blev många olika principfrågor, som Tonio Borg utan att bläddra i papper ledigt bemötte. I slutet ställdes den enda frågan från en svensk parlamentariker. Socialdemokraten Åsa Westlund framförde en ganska insinuant fråga på ett iögonfallande sätt. Hon ställde den på svenska,och använde den på kontinenten mycket kollegiala du-formen (ordföranden kallade Borg för "Herr Doktor Borg").  I frågan  förolämpade Åsa Westlund  Tonio Borg genom att anklaga honom för att bara utnyttja sin smarthet i svaren och hon kallade honom för en nickedocka och marionett, Sedan ville hon utkräva ett löfte från honom att stå för "säkra och lagliga aborter". Detta hade enligt Åsa Westlund inget med staters suveränitet att göra, då det handlar om varje enskild kvinna. Borg svarade med att hans uppgift inte var att driva enskilda frågor utifrån sin privatuppfattning. Han underströk han är ålagd att ansluta till de fördrag mellan Europas länder som fattats. Varje land måste ha sin egen rätt, hävdade Borg, något som uppenbarligen Åsa Westlund inte tyckte. Men - som Tonio Borg underströk - EU är ingen federation, här finns många suveräna länder med olika intressen och sammansättningar och kompetenser att beakta, inte minst kyrkans.

Hans svar var mycket klara genom hela förhöret.

Frågan är hur de svenska representanterna tänker här - menar de verkligen att enskilda kommissionärer ska kunna driva frågor utifrån sin egen personliga uppfattning och inte ta hänsyn till andra länders  lagstiftning, och heller inte ta hänsyn till vad stora delar av Europas befolkning finner vara gott och sant och rätt? Uppenbarligen är det så. Cecilia Wikström skriver på sin blog:

Europa är ju byggt på respekt för gemensamma värderingar och grundläggande friheter och ska inte stillatigande se på när vissa medlemsländer sätter medborgarnas mänskliga rättigheter på spel. Därför behöver vi gemensamma spelregler för alla att rätta sig efter, inte minst på pressfrihetens område.

Tydligare än så kan väl inte kravet på överstatlig styrning och centralmakt formuleras. Vi vet ju redan dessutom att Cecilia Wikströms definition av mänskliga rättigheter inte är densamma som "Europas". Men uppenbarligen definierar hon sig själv som "Europa" och de som avviker från hennes uppfattning kallas för "vissa länder". Men - även Sverige är ett "visst land".

Det meddelas nu att de svenska partigrupperna i EU-parlamentet inte är eniga, och att svaret från dem förmodligen kommer bli att de godkänner valet av Tonio Borg.

Hela förhöret kan ses på SVT Forum. Åsa Westlunds fråga kommer efter 2.48.00

3 kommentarer:

Hans Georg Lundahl sa...

När drottning Kristina togs emot af ngn catholsk furste, fick hon norra flygeln.

Målades då öfver "omne malum ab aquilone"

M t p Cecilia Wikström och Åsa Westlund finner jag att det kan målas upp igen.

K.B.L. sa...

Den svenska gaphalsen,jag avser förstås Cecilia Wikström, tycks inte ha förmått påverka utnämningen av Tonio Borg. Gissar att hon inte är så populär på Malta. Vilken chock det måste vara för Cecilia att inse att hennes extremliberala hat mot kristendomen och katolicismen inte alls fann det gehör hon hoppats på.
Hatet förlorade, förnuftet segrade.

K.B.L.

Caroline sa...

Cecilia och Åsa verkar ha det svårt med att inse att i Tonio Borg mötte de någon som var dem vida överlägsen intellektuellt och moraliskt. Vilket vapen tar man till då? Förlöjligande, spott och spe.
Caroline