2009-09-21

Till minne av Bertil Gärtner

Tidigt på måndagsmorgonen når oss sorgebudet att Svenska kyrkans biskop em. Bertil Gärtner avlidit i en ålder av 84 år. Vi har ju ibland uttryckt kritiska synpunkter på Svenska kyrkans vägval. Men detta är inget gentemot vad denne modige och självständige man gjort. Bertil Gärtner representerade den svenskyrkliga fromhet man finner bland fiskare och bönder på västkusten. Han motsatte sig det riksdagsbeslut som släppte in kvinnliga präster i Svenska kyrkan och han har alltid varit stridbar i frågor om ämbete och Svenska kyrkans förnyelse. Han var ledande i den sk synoden, en rebellrörelse inom kyrkan som arbetade för trohet till den lutherska bekännelsen och till Bibeln. Det är intressant att läsa hans blogg, där det senaste inlägget är daterat den 19 september, alltså dagen före hans hädanfärd. Med bitsk klarhet kritiserar han där hur kyrkovalet tycks handla om en kyrka som inte är Kristi, utan

en spegelbild av vad folk i allmänhet tycker i olika moraliska frågor.

Detta hans livs sista blogginlägg inleds med denna historiska mening:

Jag trodde att en kyrka har en bekännelse som grundar sig på vad hennes Herre säger.

Låt oss be för denne man som i hela sitt liv försökte leva efter sin kyrkas bekännelse och "vad hennes Herre säger".

7 kommentarer:

Anonym sa...

O, Gud, var hans själ nådig, för Jesu Kristi skull!

Världen blir alltid en smula fattigare när en människa lämnar jordelivet, kanske särskilt fattig i detta fall, trots att 84 är en summa år att vara tacksam för.

Aldrig mer lär vi lutheraner i Sverige få se och höra en sådan lärare och biskop! Åtminstone inte som vindarna blåser i vår tid...

F.H.

Hans Georg Lundahl sa...

SvKs svar på Mgr Lefèbvre!

In Memoriam aeternam Bartholomaei Gärtner!

Anonym sa...

Bertil Gärtmer skrev också: "En representant för S menade att kyrkan står på samma grund som detta partis ideologi. Det betyder att Jesus sätts ur spel och i stället hävdar man en socialistisk ideologi."

Tyvärr får man liknande intryck när man läser svenska katolska media och hör katolska kyrkomän av idag.

Bästa hälsningar
Therese Plichta

Anonym sa...

RIP. Bertil!

Tack för Din uppfostran i mina ton och tjugoår som har fört mig dit jag står idag. När nu "vår" Svenska kyrka inte längre finns så tog jag ju för två år sedan stegen över till Katolicismen, detta också mycket utifrån vad jag lärt av Dig: att Katolska Kyrkan som moder för kyrkan i Sverige är "rejäl".

Ingemar (fd. Högsbo)

Johan J sa...

En mycket fin man! Må han vila i frid!

Anonym sa...

Had my girlfriend translate this for me. It is always sad when someone dies, but I have to question why catholics should give this man any attention? He lived outside 'the church' and saw the flaws of his new christianity but refused to acknowledge and take a stand. Why? Afraid to loose his bishop wage? Or perhaps he just did not see the importance of being within the flock of the faithfulls. I must apogolise if I come along as someone arrogant because that is not what I am I just see it as this - the greater the knowledge is within these bishops and pastors of post-reformation communions the greater the hypocrisy. They know the catholic church is the mother of all churches and should be the only one yet they refuse to admit it and go along with their lives. They even make "pilgrim journeys" to Rome - for what? And when they read the Credo they praise the one church, but dont call it catholic of course, and they even praise the holy saints, even though their own people killed some of them. I could go on forever. I apologise again if I affend anyone! Requiescat in pace Bertil

Hans Georg Lundahl sa...

Sorry, but he TOOK a stand. He was part of Swedish Lutheran opposition, he lost state wages as he was part of the "free synod" based in US "Augustana synod", furthermore he was not anticatholic, many a Swedish convert to Catholicism passed through listening to him.

Including me and one other of the guys here commenting.

When I had just converted to Catholicism in 1988, I talked about the news about Mgr Lefèbvre in terms of "Marcel Lefèbvre is the Bertil Gärtner of the Catholic Church".

The response from the parish priest was "but we have never had any trouble with Bertil Gärtner".

There are of course Catholics who can see no good in C. S. Lewis or (a C. or so earlier) in Pusey either.